ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІЧНОГО ПРОСТОРУ РЕГІОНІВ В УМОВАХ СУЧАСНОСТІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24025/2306-4420.70.2023.297116

Ключові слова:

економічний простір регіону, кластер, інноваційний потенціал, регіон, регіональна економіка

Анотація

Анотація: В статті досліджено особливості розвитку кластерних структур в регіональному економічному просторі. Актуальність теми зумовлена активізацією процесів   децентралізації  в Україні, інтеграцією України до Європейського Союзу та, загалом, глобалізацією  світової економіки.  В роботі доведено, що найбільш прогресивним та інноваційним підходом до розвитку регіону в  сучасних умовах  є кластерний розвиток території, оскільки він сприяє прискоренню інноваційного процесу, надає учасникам  кластера певні переваги. Проте, формування і забезпечення функціонування зазначених процесів має низку особливостей, які на сьогодні не вивчені достатньою мірою і становлять інтерес для сучасної науки. Незважаючи на значну кількість досліджень  з даної тематики, існує необхідність подальшого вивчення  впливу кластерної  політики регіонального економічного простору на параметрів економічного простору регіону на економічне зростання, оскільки методологічні підходи та проблеми регіонального розвитку змінюються в процесі зміни економічної реальності і постійно потребують дослідження та удосконалення. 

Досліджено процеси, які перешкоджають переходу України на інноваційну модель розвитку та наведено рекомендації для підтримки кластерного руху в Україні, однією з яких є створення відповідної кластерної політики, яка би координувалася урядом з урахуванням пріоритетних вимог розвитку економіки регіонів, інновацій та вибраної спеціалізації Політику кластерного розвитку регіонального економічного простору необхідно розглядати як складовий елемент процесу його модернізації.  Визначено, що для формування інноваційних кластерів, як і для будь-якої територіально-галузевої інноваційної системи, необхідні певні ресурси, головними з яких є інноваційні, фінансові, інформаційні й виробничі. Регіони-власники таких ресурсів повинні стати основними учасниками, «локомотивами» інноваційних кластерів. На їхніх територіях мають бути зосереджені всі елементи інноваційної інфраструктури:  інноваційні (технопарки, інноваційно-технологічні центри, бізнес-інкубатори); інформаційні (інформаційно-технологічні центри); фінансові (венчурні фонди, інвестиційні центри, страхові компанії).

Біографії авторів

Олена Коломицева, Черкаський державний технологічний університет

доктор економічних наук, професор, кафедра економічної кібернетики та маркетингу

Лідія Васильченко, Черкаський державний технологічний університет

доктор економічних наук, професор, кафедра економічної кібернетики та маркетингу

Посилання

Balog, M. (2016): Faktory rozvoja klastrových organizácií v Slovenskej republike. Ekonomický časopis. Journal of Economics, 64, No. 2, 149 – 168.

Barannik V.O. The development of regional clusters in Ukraine has been coordinated. Retrieved from: https://niss.gov.ua/sites/default/files/2021-08/klustery.pdf

Baviko O. E. (2012) Architectonics of daily regional economic space. The economy is a power. No. 7. 18-21.

BETÁKOVÁ J., HAVIERNIKOVÁ K., KORDOŠ M., LAJČIN D. (2021) Factors Affecting the Decision of SMEs’ to Be Involved in Cluster Cooperation. Ekonomický časopis, 69, č. 3, 257 – 277. https://doi.org/10.31577/ekoncas.2021.03.03

Bilyk R.S. (2019) Clustering as an instrument for ensuring the competitive advantages of the national economy in the European innovation space. Regional economy. No. 1, 65-75. https://doi.org/10.36818/1562-0905-2019-1-8

Butko M. P. (2016) Architecture of competitiveness of the regions of Ukraine in the context of European integration. K.: Academy of Municipal Administration.

Bylok, F., Pabian, A., Kuceba, R. (2016): Management of a Cluster as a Network for Cooperation between SMEs in Poland. Small Enterprise Research, 23, No. 2, 172 – 181. https://doi.org/10.1080/13215906.2016.1221357

Chen, M.-K.; Wu, S.-W.; Huang, Y.-P.; Chang, F.-J. (2022) The Key Success Factors for the Operation of SME Cluster Business Ecosystem. Sustainability, 14, 8236; https://doi.org/10.3390/su14148236

Danylyshyn B.M., Chernyuk L.G., Fashchevskii M.I. (2007) Spatial organization of productive forces of Ukraine: meso- and micro-regional level. Vinnytsia: Book-Vega.

Doing Business 2020. Comparing Business Regulation in 190 Economies. (2020). World Bank Group. Washington, DC: World Bank. DOI: https://doi.org/10.1596/978-1-4648-1440-2

European Expert Group on Clusters - Recommendation Report (2020). Retrieved from: http://surl.li/oxogc

European Panorama of Clusters and Industrial Change, 2020 edition (2020). European Observatory for Clusters and Industrial Change. Retrieved from: https://www.clustercollaboration.eu/sites/default/files/news_attachment/european_panorama_2020.pdf

Fashchevskii M.I., Chernyuk L.H. (2006) The essence and structure of economic space. Productive forces of Ukraine, No. 1, 21–23.

García-Sánchez, A., Siles, D., & de Mar Vázquez-Méndez, M. (2018). Innovation, competitiveness and prosperity: A factor analysis of innovation indicators in Spain. Management, 6(5), 375-383. doi: 10.17265/2328-2185/2018.05.006

Gereffi, G.; Lee, J. Economic and social upgrading in global value chains and industrial clusters: Why governance matters. J. Bus. Ethics 2016, 133, 25–38.

Grzegorczyk M. How Ukraine’s IT industry thrives despite Russia’s war (2022). Emerging Europe. Retrieved from: https://emerging-europe.com/business/how-ukraines-it-industry-thrives-despite-russias-war/

Hakhverdyan, D., & Shahinyan, M. (2022). Competitiveness, Innovation and Productivity of the Country. Marketing and Management of Innovations, 1, 108-123. http://doi.org/10.21272/mmi.2022.1-08

Industrial clusters should become drivers of innovative regional development. (2021) Website of the Ukrainian Business Council. Retrieved from: https://urb.org.ua/promislovi-klasteri-mayut-stati-rushiyami-innovaczijnogo-rozvitku-regioniv/

Isard W. (1998) Some research into regional development and cooperation and some unanswered questions in regional science. Regional cooperation. Vol. 1–2, 61.

Matvienko R.O. (2013) Formation Mechanism for the Category “Space”. Actual Problems of the Economy. No. 6 (144), 17-20.

Mirzodaeva T. V. (2004) Theoretical and Methodological Approaches to the Study of Spatial Development of the Region. Regional economy, No. 2, 118-126.

Nijkamp, P., Kourtit, K. (2023) Regional science knowledge needs for the recovery of the Ukrainian spatial economy: A Q-analysis. Regional Science Policy and Practice, 15(1), p. 75–94. https://doi.org/10.1111/rsp3.12638

Petkova L., Proskurin V. (2006) Municipal investments and loans. Kyiv.

Pidorycheva I., Lischuk O. (2023) Actual Directions and Prospects for the Industrial Parks and clusters development in the context of modern and post-war recovery of Ukraine. Economic Herald of the Donbas. №1 (21), 66-79. https://doi.org/10.12958/1817-3772-2023-1(71)-66-79

Porter M. (2000) Location, competition, and economic development: local clusters in a global economy. Economic Development Quarterly. 14, №1, 15-20.

Prokopiuk A. (2016) The Region as a Category of Spatial Development. Economy and Society, Vol. 5, 275-279.

Rodchenko V. Prus Yu. (2016) Theoretical and Methodical Bases of Regional Economic Space in the Conditions of Transformational Shifts. Social Economics, №2, 46-53. https://doi.org/10.26565/2524-2547-2016-52-07

Shimko L. (2022) Cluster policies in Europe and beyond. Ukrainian cluster alliance. Retrieved from: https://www.clusters.org.ua/krashchi-praktiki-v-es-ta-sviti/klasterni-politiki-v-evropi-%D1%96-ne-tilki/

Shpileva V. (2009) Essence, typology of regions and feature of management regional development in the conditions of globalization Scientific works of the Kirovohrad National Technical University. Economic sciences. Vol. 16, Part 2, 316 – 321.

Site of Ukrainian Cluster Alliance (2023) . Retrieved from: https://www.clusters.org.ua/

Voinarenko M.P., Dubnytskyi V.I. (Eds.) (2019) Theory and practice of economic clustering. Kamianets-Podilskyi: Axiom.

Wozniak G.V. (2015) Regional Development: the Nature and Methodological Basis. Regional economy. No. 3, 34-43.

Опубліковано

2024-01-20

Номер

Розділ

Статті