№ 70 (2023)

Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки, Випуск 70. Рекомендовано до друку рішенням Вченої ради ЧДТУ, протокол №2 від 18.09.2023 р. 

Опубліковано: 2023-09-26