Конкурентні переваги підприємств переробної галузі в умовах економічної кризи

Автор(и)

  • Валерій Михайлович Бондаренко Вінницький торговельно- економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету

DOI:

https://doi.org/10.24025/2306-4420.2.41.2016.78041

Ключові слова:

конкурентні переваги, переробна галузь, економічні показники, конкуренція, принципи, конкурентоспроможне підприємство, сировинна база, класифікаційна структура

Анотація

В роботі досліджено підприємства переробної галузі в напрямку їх конкурентних переваг. Надано визначення конкурентних переваг визначними науковцями. Представлено загальні принципи, які дають конкурентні переваги виробникам. Конкурентні переваги мають різні форми прояву, які автором представлено у вигляді класифікаційної структури. Також надано характеристику цим конкурентним перевагам, їх склад і залежність від галузі для підприємств переробної промисловості. Запропоновано конкурентні переваги, які будуть пов’язані головним чином з розвиненістю сировинної бази, технічною перевагою, товарними і технологічними інноваціями, пізнаваністю торгової марки, низькими витратами, територіальним розташуванням

Посилання

Азоев Г. Л. Конкурентные преимущества фирмы / Г. Л. Азоев, А. П. Челенков. – М. : Типография «НОВОСТИ», 2000. – 255 с.

Безсмертний С. Ю. Сутність та класифікація конкурентних переваг підприємства / С. Ю. Безсмертний // Вісник НУ «Львівська політехніка». Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – 2011. – № 714. – С. 174–179.

Войчак А. В. Конкурентні переваги підприємства: сутність і класифікація / А. В. Войчак, Р. В. Камишніков // Маркетинг в Україні. – 2005. – № 2 (30). – С. 50–53.

Городня Т. А. Інноваційні чинники формування конкурентних переваг діяльності підприємств / Т. А. Городня, В. В. Бенч // Науковий вісник НЛТУ України. – 2011. – Вип. 21.18. – С. 183–187.

Дубинина Н. А. Подходы к формированию конкурентной стратегии предприятия / Н. А. Дубинина // Вестник АГТУ. – 2010. – № 2. – С. 65–71.

Загорянська О. Л. Формування конкурентних переваг машинобудівних підприємств в сучасних умовах розвитку / О. Л. Загорянська, О. П. Косенко, П. Г. Перерва // Вісник національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» : зб. наук. праць. – 2012. – № 4. – С. 80–86.

Іванов Ю. Б. Конкурентні переваги підприємства: оцінка, формування та розвиток : [монографія] / Ю. Б. Іванов, П. А. Орлов, О. Ю. Іванова. – X. : ІНЖЕК, 2008. – 352 с.

Коляденко С. В Стратегічне управління конкурентоспроможністю підприємств агропромислового комплексу / С. В. Коляденко // Збірник матеріалів Чотирнадцятих річних зборів Всеукр. конгр. вчених економістів-аграрників, (м. Київ, 16-17 жовтня 2012 р.). – К. : ННЦ «ІАЕ», 2013. – С. 247–250.

Конкурентоспроможність підприємства: оцінка рівня та напрями підвищення : [монографія / за заг. ред. О. Г. Янкового]. – Одеса : Атлант, 2013. – 470 с.

Кузнецова І. О. Формування стійких конкурентних переваг: концептуальна модель / І. О. Кузнецова // Вісник соціально-економічних досліджень : зб. наук. праць Одеського державного економічного університету. – Одеса : ОДЕУ, 2010. – № 38. – С. 68–71.

Нестеренко С. А. Конкурентоспроможність сільськогосподарських підприємств: управлінський аспект [монографія] / С. А. Нестеренко. – К. : Аграр Медіа Груп, 2013. – 483 с.

Рубин Ю. Б. Стратегии и тактики конкурентного поведения / Ю. Б. Рубин // Современная конкуренция. – 2007. – № 3. – С. 81–96.

Урасова А. А. Формирование устойчивых конкурентных преимуществ: стратегия и бренд / А. А. Урасова // ARS ADMINISTRANDI. – Пермь : Пермский гос. нац. исслед. ун-т, 2012. – № 4. – С. 76–80

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті