DOI: https://doi.org/10.24025/2306-4420.1.41.2016.84365

СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНО-ОРІЄНТОВАНОГО ЦУКРОБУРЯКОВОГО КОМПЛЕКСУ КРАЇНИ ТА ЇЇ РЕГІОНІВ

Людмила Григорівна Чернюк, Тарас Вадимович Пепа

Анотація


Розглянуто основні проблеми функціонування цукробурякового комплексу України. Виявлено та оцінено сучасний стан розвитку комплексу та його складових, охарактеризовано структурно-динамічні зрушення та тенденції діяльності основних його сфер, причини та наслідки нестабільності та низької ефективності.

Обґрунтовані стратегічні напрями перспективного розвитку цукробурякового комплексу, формування та задіяння організаційно-економічного механізму регулювання його діяльності, визначена система заходів підвищення ефективності його функціонування та рівня конкурентоспроможності підприємств цукрової галузі.


Ключові слова


цукробуряковий комплекс; цукрові буряки; цукор; організаційно-економічний механізм; конкурентоспроможність; система заходів; стратегія; перспективи розвитку

Повний текст:

PDF

Посилання


Статистичний щорічник України за 2014 рік / Державна служба статистики України. – К., 2015. – 579 с.

Україна в цифрах 2014 рік : стат. зб. / Державна служба статистики України. – К., 2015. – 235 с.

Статистичний бюлетень за 2015 рік / Державна служба статистики України. – К., 2016. – 101 с.

Ткаченко Н. Шляхи подолання кризових явищ у цукровій промисловості / Н. Ткаченко // Економіка АПК. – 2009. – № 8. – С. 46–49.

Фотченко В. Вихід цукру можна збільшити / В. Фотченко // Харчова і переробна промисловість. – 2009. – № 45. – С. 14–15.

Заєць О. С. Ринок цукру в Україні. Проблеми створення, функціонування та розвитку / О. С. Заєць. – [2-ге вид.]. – К. : Наук. думка, 2003. – 385 с.

Імас Є. В. Формування та розвиток цукробурякового підкомплексу в Україні / Є. В. Імас. – К. : ІАЕ УААН, 1999. – 32 с.

Коденська М. Ю. Тенденції розвитку і напрями активізації інвестування цукробурякового виробництва / М. Ю. Коденська // Економіка АПК. – 2010. – № 2. –С. 74–78.

Перспективи економічного зростання вітчизняного цукровиробництва / [Калетник Г. М. та ін.] // Вісник аграрної науки. – 2009. – № 11. – С. 68.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2019 Людмила Григорівна Чернюк, Тарас Вадимович Пепа

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

p-ISSN 2306-4420