Том 1, № 41 (2016)

Зміст

Статті

Економіко-математичні методи в маркетинговій діяльності підприємства
Олена Віталіївна Коломицева, Тетяна Іванівна Бурцева, Тетяна Анатоліївна Пальонна
ВИБІР АЛЬТЕРНАТИВ ІННОВАЦІЙНИХ СТРАТЕГІЙ НА ЗАСАДАХ УРАХУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Оксана Грабчук
ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ XML
Олександр Яценко
Rapid diagnosis appeal employer brand XML
Oksana Vladimirovna Zakharova
СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНО-ОРІЄНТОВАНОГО ЦУКРОБУРЯКОВОГО КОМПЛЕКСУ КРАЇНИ ТА ЇЇ РЕГІОНІВ Без заголовку
Людмила Григорівна Чернюк, Тетяна Пепа
БІЗНЕС-ІНКУБАТОР МІЖРЕГІОНАЛЬНОГО ТИПУ: ФОРМА СТИМУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ Без заголовку
Тетяна Миколаївна Ратушна
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СВІТОВИХ СТАНДАРТІВ ЩОДО ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ В СФЕРІ БІЗНЕСУ Без заголовку
Олександр Білик
Оцінка ефективності державного регулювання формування і функціонування капіталу аграрного сектору PDF
Марина Скорик
Методи та засоби підвищення ефективності викладання дисципліни «галузевий менеджмент» крізь призму актуальних наукових досліджень PDF
Анна Сурай
Методологія управління організаційними змінами на підприємствах PDF
Роман Толпежніков
Роль післядипломної освіти в економіці, що базується на знаннях PDF
Світлана Лишко
Концептуальні підходи до визначення змісту банківської діяльності у сучасних умовах PDF
Денис Щербатих, Вікторія Білик
Characteristics of indicators of sustainable development PDF PDF (English)
Світлана Кошеленко, Діана Карюк
Нюанси обліку зовнішньоекономічної діяльності з використанням розподільчого рахунку PDF
Віктор Шпильовий
Перспективи застосування досвіду країн європейського союзу у розвитку малого та середнього підприємництва в Україні PDF
Руслан Манн, Катерина Плигач
Імідж підприємства як фактор впливу на споживчу поведінку в сфері готельних послуг PDF
Сергій Смирнов, Інна Тімар