DOI: https://doi.org/10.24025/2306-4420.1.40.2015.84419

Стратегічні напрями розвитку туризму черкаського регіону

Іван Валерійович Десятніков

Анотація


У статті визначено поняття стратегії та її значення у розвитку туристичної галузі регіону. При аналізі стану туристичної галузі Черкаської області звернуто особливу увагу на наявні туристичні ресурси і стан туристичної інфраструктури. Констатується, що Черкаська область має об’єктивні передумови для розвитку туризму – природно-кліматичний та історико-культурний потенціал, здатний привабити значну кількість туристів. Стратегічною метою розвитку туристичної індустрії визначається створення конкурентоспроможного на ринку туристичного продукту. Головним індикатором стратегії є збільшення кількості туристів у регіоні. При реалізації стратегії розвитку туризму рекомендується зосередити зусилля на обмеженому переліку об’єктів і найперспективніших напрямів діяльності. Провідна роль має належати органам виконавчої влади та місцевого самоврядування з широким залученням громадськості.

Ключові слова


туризм; регіон; стратегія; туристичні ресурси; туристична інфраструктура

Повний текст:

Без заголовку

Посилання


Алексєєва Н. Ф. Регіональні аспекти стратегії розвитку туристичної індустрії [Електронний ресурс] / Н. Ф. Алексєєва, Л. М. Сакун // Економіка. Управління. Інновації. – 2012. – № 2 (8). – Режим доступу : http://tourlib.net/statti_ukr/alekseeva.htm

Бейдик О. О. Рекреаційно-туристські ресурси України : Методологія та методика аналізу, термінологія, ра-йонування : монографія / О. О. Бейдик. – К. : Київський ун-т, 2001. – 395 с.

Курмаєв П. Ю. Аналіз туристично-рекреаційного потенціалу Черкаської області / П. Ю. Курмаєв // Науко-вий вісник ЧДІЕУ. – 2012. – № 4. – С. 85–88.

Стешенко О. Д. Економічна стратегія розвитку туристичної галузі в Україні / О. Д. Стешенко, А. Ю. Ільєнко // Научно-технический сборник. – 2010. – № 94. – С. 414–417.

Черкащина туристична [Електронний ресурс] // Офіційний портал Черкаської обласної державної адмініст-рації. – Режим доступу : http://ck-oda.gov.ua/turyzm-oblasne-dochirnje-pidpryjemstvo/

Туристичні потоки [Електронний ресурс] // Офіційний портал Головного управління статистики у Черкась-кій області. – Режим доступу : http://www.ck.ukrstat.gov.ua/source/arch/2015/turizm_14.pdf

Туристичні потоки [Електронний ресурс] // Офіційний портал Головного управління статистики у Полтавсь-кій області. – Режим доступу : http://pl.ukrstat.gov.ua/

Офіційний портал Головного управління статистики у Львівській області [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://lv.ukrstat.gov.ua/ukr/si/year/2010/t249910_1.pdf

Мельник О. М. Туризм у Західному регіоні України і його стратегічні складові / О. М. Мельник // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – № 6. – С. 191–197.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2019 Іван Валерійович Десятніков

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

p-ISSN 2306-4420