Том 1, № 40 (2015)

Зміст

Статті

Стратегічні напрями розвитку туризму черкаського регіону Без заголовку
Іван Десятніков
Обгрунтування використання методів обліку витрат та калькулювання в економічних реаліях Без заголовку
Людмила Германенко
Готельний бізнес – складова сучасної індустрії туризму
Людмила Дешевенко
Економічні методи управління фінансово-господарською діяльністю підприємства Без заголовку
Олена plaksyk4@gmail.com Плаксюк
Інноваційний розвиток спеціалізованих підприємств рекреаційної сфери в контексті європейської інтеграції Без заголовку
Лілія Лояк
Теоретичні аспекти інституційного аналізу ринку цінних паперів Без заголовку
Петро Островерх, Ростислав Гнатюк
Маркетингова стратегія розвитку молочного підкомплексу регіонального АПК Без заголовку
Валерій Бондаренко
Розвиток природно-заповідного фонду України Без заголовку
А. В. Богословська
Методологічні засади управління сільськогосподарським та природно-заповідним землекористуванням Без заголовку
Олександр Яценко
Пре-інкубатори університетів як інструмент інноваційної діяльності та підготовки студентів до підприємництва Без заголовку
Олександр Порєв, Сергій Порев
Роль держави в раціональному обмеженні економічного егоїзму підприємницького сектора Без заголовку
Жанна Дерій, Сергій Зосименко
Світові тенденції розвитку відновлювальних джерел енергії Без заголовку
Іван Клопов
Суть ділового партнерства торговельних підприємств Без заголовку
Інна Бурак
Methods and tools of alternative management in project management Без заголовку Без заголовку (English)
Наталія Рябоконь
Методологічні проблеми бізнес-планування підприємницької діяльності в сучасних умовах Без заголовку
Віктор Демиденко
Формування ринку біопалива в Україні та перспективи його розвитку Без заголовку
Олена Вахновська
Управлінський облік на підприємстві у системі ефективного господарювання Без заголовку
Михайло Маниліч, Одарка Миронюк
Основні напрями регіональної енергeтичної політики Без заголовку
Олена Коломицева, Сергій Мильніченко
Сільський зелений туризм Вінниччини: проблеми та перспективи розвитку Без заголовку
Валерій Бондаренко
The formation of organizational and economic mechanism of state fire safety management Без заголовку (English)
Вікторія Чубань, Наталія Лега