DOI: https://doi.org/10.24025/2306-4420.1.40.2015.84440

Маркетингова стратегія розвитку молочного підкомплексу регіонального АПК

Леонід Миколайович Бондаренко

Анотація


В роботі розглядаються питання стратегічного розвитку регіональних підкомплексів молочної промисловості. Для забезпечення ефективності і конкурентоспроможності господарської діяльності молокопереробних підприємств запропонована маркетингова стратегія розвитку молочного підкомплексу АПК. Визначено принципи, які притаманні маркетингу в молочному підкомплексі, і які характерні для маркетингу АПК в цілому. Сформовано групи типових маркетингових стратегій на підприємствах молочного підкомплексу АПК. При виборі маркетингової стратегії розвитку молочного підкомплексу АПК необхідно: встановити цілі функціонування; визначити асортимент реалізованих товарів; виявити сегменти, у яких діятиме підприємства АПК, а також позиції, які вони можуть займати в цих сегментах, для цього і було запропоновано алгоритм маркетингової стратегії розвитку молочного підкомплексу.

Ключові слова


маркетингові стратегії; алгоритм; молочний підкомплекс; регіональні АПК; розвиток; регіональні ринки; принципи; цілі маркетингу; алгоритм; молокопереробні підприємства

Повний текст:

Без заголовку

Посилання


Бондаренко В. М. Розвиток ефективного виробництва молока та його промислової переробки в Україні / В. М. Бондаренко // Економіка АПК. – 2014. – № 5. – с. 61-64.

Брагинец Н. В., Ткаченко В. Г., Богачёв В. И. Основы маркетинговой деятельности фирмы : Учебное пособие. – Луганск : Знання, 2000. – 26 с.

Васильчак С. В. Особливості функціонування ринку молока та молочної продукції / С. В. Васильчак // Науковий вісник НЛТУ України. – 2013. – № 15.4. – с. 357-362.

Гончаров В. Н. Предпринимательская деятельность в Украине / В. Н. Гончаров, Г. В. Саенко. – Луганск : ЛГПУ им. Тараса Шевченко, 2000. – 184 с.

Звягінцева О. Б. Ринкова стратегія підприємств харчової промисловості : монографія / О. Б. Звягінцева. – Миколаїв : Видавництво – друкарня «Квіт», 2012. – 494 с.

Зубець М. В. Інноваційно-випереджувальна модель якісного розвитку агропромислового виробництва / М. В. Зубець, П. Т. Саблук, С. О. Тивончук // Економіка АПК. – 2008. – № 12. – С. 3-8.

Котлер Ф. Маркетинг менеджмент : [пер. с англ.] / Ф. Котлер, К. Л. Келлер. – 12-е изд. – СПб. [и др.] : Питер, 2006. – 814 с.

Островський П. І. Аграрний маркетинг. Навчальний посібник / П. І. Островський – К. : Центр навчальної літератури, 2006. – 224 с.

Цар Г. В. Основні тенденції та перспективи розвитку харчової промисловості України / Г. В. Цар // Науковий вісник НЛТУ України. – 2010. – Вип. 20.13. – с. 262-267.

Шубравська А. В., Сокольська Т. В. Розвиток ринку молока та молочної продукції: світові тенденції та вітчизняні перспективи / О. В. Шубравська, Т. В. Сокільська // Економіка і прогнозування. – 2012. – № 2. – с. 80-93.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2019 Леонід Миколайович Бондаренко

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

p-ISSN 2306-4420