DOI: https://doi.org/10.24025/2306-4420.2.39.2015.84477

Енергоефективність у міжнародних стратегіях економічного зростання

Леся Омелянівна Петкова

Анотація


Енергоефективність та енергозбереження є однією з основних проблем національного та глобального економічного розвитку. Дослідження виявило існування взаємозв’язку між енергоефективністю економіки та ключовими показниками економічного розвитку.
Взаємозалежність енергоефективності та якості економічного зростання суттєво різниться між країнами залежно від моделі зростання. У статті досліджено питання енергоефективності та економічного зростання країн ОЕСР та БРІКС.
Україна характеризується низькою конкурентоспроможністю та енергоефективністю економіки. Пoрівняно з країнами регіону вітчизняна економіка має найвищий рівень енергоємності та імпортує найбільший обсяг енергії. У статті визначено напрями досягнення енергоефективності економіки України з урахуванням складових державної політики.

Ключові слова


економічне зростання; економічна політика; міжнародна конкурентоспроможність; енергоефективність; міжнародні економічні відносини; міжнародні стратегії

Повний текст:

PDF

Посилання


Вайцзеккер Э. Фактор четыре. Затрат – половина, отдача – двойная : новый доклад Римскому клубу / Вайцзеккер Э., Ловинс Э., Ловинс Л. ; пер. А. П. Заварницына, В. Д. Новикова ; под. ред. акад. Г. А. Месяца. –М. : Academia, 2000. – 400 с.

Веклич О. «Екологічна ціна» економічного зростання України / О. Веклич, М. Шлапак // Економіка України : політико-екон. журнал. – 2012. – № 1. – С. 21–60.

Данилишин Б. Ефект декаплінгу як фактор взаємозв’язку між економічним зростанням і тиском на довкілля / Б. Данилишин, О. Веклич // Вісник НАН України. – 2008. – № 5. – С. 12–18.

Єрмілов С. Ф. Енергоефективність як ресурс інноваційного розвитку / Єрмілов С. Ф., Геєць В. М., Ященко Ю. П. – К. : НАЕР, 2009. – 93 с.

Рейтинг енергоефективності областей України, 2012 : аналітичний звіт [Електронний ресурс] / Режим доступу : http://www.energy-index.com.ua/media/report/pdf/uei_2012_Ukr.pdf

Stiglitz J. A new agenda for global warming // Economist’s Voice. – July 2006 [Internet]. – Available from : http://www.bepress.com/ev

Cornillie J., Fankhauser S. The energy intensity of transition countries / J. Cornillie, S. Fankhauser [Internet]. –Available from : http://www.ebrd.com/downloads/research/economics/workingpapers/wp0072.pdf 2002

Bretschger L. Energy prices, growth, and the channels in between: theory and evidence [Internet]. – Available from : http://www.wiwi.unisiegen.de/vwl/research/kolloquium/dokumente_kolloquium/bretschger_energy_growth.pdf

Filippini M. Impact of energy policy instruments on the estimated level of underlying energy efficiency in the EU residential sector / Filippini M., Hunt L., Zoric E. [Internet]. – Available from : http://www.seec.surrey.ac.uk/research/SEEDS/SEED S139.pdf

Ozturk I. A literature survey on energy-growth nexus [Internet] // Energy Policy. – 2010. – 38 (1), P. 340–349.– Available from : http://www.researchgate.net/publication/46496272_A_literature_survey_on_energy-growth_nexus

Costantini V. The causality between energy consumption and economic growth: A multi-sectoral analysis using non-stationary cointegrated panel data / Costantini V. & Martini C. [Internet], 2009. – Available from : http://host.uniroma3.it/dipartimenti/economia/pdf/WP102.pdf

Energy efficiency and economic growth: report prepared for the Climat Institute [Internet], 2013. – Available

from : http://www.vivideconomics.com/publications/energy-efficiency-and-economic-growth

The Global competitiveness report 2014–2015 [Internet]. – Available from : http://www3.weforum.org/

docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport_2014-15.pdf

Global energy statistical yearbook 2015 [Internet]. – Available from : https://yearbook.enerdata.ru/energy-intensity-GDP-by-region.html

The World bank database [Internet]. – Available from : http://data.worldbank.org/

The 2014 Human development report [Internet]. – Available from : http://hdr.undp.org/en/2014-report


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2019 Леся Омелянівна Петкова

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

p-ISSN 2306-4420