Том 2, № 39 (2015)

Зміст

Статті

Особливості маркетингового планування в різних маркетингових концепціях та сферах застосування PDF
Ірина Михайлівна Буднікевич, Інга Анатоліївна Крупенна, Ірина Геннадіївна Черданцева
Інструменти кластерної політики в регіоні PDF
Володимир Іванович Дармограй, Світлана Петрівна Білоус
Професійна компетентність як важлива складова управлінської культури PDF
Сергій Дубінський
Вплив процесів транснаціоналізації виробництва на еволюцію економічних теорій міжнародного переміщення капіталу PDF
Ірина Володимирівна Грабинська, Ірина Лаба
Енергоефективність у міжнародних стратегіях економічного зростання PDF
Леся Омелянівна Петкова
Сучасні передумови ефективного функціонування ресурсного потенціалу регіону PDF
Тетяна Георгіївна Вяткіна
Структурно-діагностична характеристика та параметрична оцінка лізингу PDF
Ірина Вікторівна Черевань
Регіональна електроенергетична політика, її головні суб’єкти та об’єкти PDF
Олена Вячеславівна Долгальова, Даніїл Вікторович Гулак
Регіональний інформаційний маркетинг як інструмент забезпечення економічного розвитку регіону PDF
Юлія Олександрівна Коваленко
Оптимізація рівня інвестиційної привабливості автотранспортних підприємств PDF
Ярослава Сергіївна Левченко
Інструменти стимулювання малого та середнього бізнесу в контексті регіонального розвитку PDF
Оксана Вікторівна Новицька
Соціальний напрям маркетингового управління регіональним продовольчим ринком PDF
Ольга Строкань, Олена Миколаївна Пригодюк
Регіональний продовольчий ринок у кризовий період: аналіз споживчої поведінки PDF
Ірина Михайлівна Буднікевич, Ірина Геннадіївна Черданцева, Андрій Ярославович Клипач
Особливості формування людського капіталу в сучасних умовах глобалізації PDF
Владислав Михайлович Пасенко
Стан та особливості розвитку міжнародного ринку туристичних послуг PDF
Євгенія Геннадіївна Крижимінська
Територіально-організаційна структура продовольчого комплексу України та напрями її удосконалення PDF
Тарас Вадимович Пепа
Стан та перспективи розвитку світового ринку електронної комерції PDF
Світлана Вікторівна Маловичко
Обмеження у застосуванні дохідного підходу до оцінювання вартості підприємства PDF
Олександра Сергіївна Ралко
Характеристика сучасних моделей та систем управління фінансово-економічними результатами діяльності підприємств PDF
Володимир Микитович Яценко
Перспективи розвитку арабо-європейських відносин за моделлю порівняльної переваги (спеціалізації країни на експорті певної групи товарів) PDF
Бенмасуд Набел Мухамед
Формування стратегічного набору підприємства PDF
Світлана Леонтіївна Демиденко
Fixed versus flexible – guess who wins? PDF
Olena Lisitsyna
Рівень розвитку інфраструктури як чинник конкурентоспроможності регіонів України PDF
Сергій Захарченко
Стратегічне позиціонування підприємства на засадах компетентнісного підходу PDF
Олена Вікторівна Вартанова, Сергій Олександрович Рекіянов
Система інститутів регулювання світового фінансового ринку PDF
Жанна Володимирівна Гарбар
The importance of local community safety as the challenge for global security policy PDF
Тамара Миколаївна Качала, Zbigniew Grzywna
Особливості ефективного управління регіональним розвитком PDF
Володимир Федорович Проскура
Удосконалення механізму планування зовнішньоекономічної діяльності машинобудівного комплексу України PDF
Каріна Ігорівна Москаленко
Діагностика відтворення продуктивних сил у контексті розвитку регіонального соціуму PDF
Олена Віталіївна Коломицева
Менеджмент знань у системі інноваційного розвитку підприємства PDF
Василь Іванович Отенко
Моделювання економічного потенціалу підприємства та процесів його змін PDF
Ірина Павлівна Отенко
Формування комплексної моделі розвитку людського капіталу України PDF
Наталія Сергіївна Носань, Сергій Анатолійович Назаренко