DOI: https://doi.org/10.24025/2306-4420.2.39.2015.84503

Формування стратегічного набору підприємства

Світлана Леонтіївна Демиденко

Анотація


У статті розглянуто процес формування стратегічного набору підприємства, зокрема забезпечення раціонального розподілу ресурсів між напрямками діяльності та їх ефективного використання для якнайкращого досягнення поставлених стратегічних орієнтирів, що є однією з головних цілей стратегічного управління на підприємстві. Обґрунтовано взаємозв’язок різних типів стратегій та визначено роль ресурсної стратегії у досягненні стратегічних цілей.

Ключові слова


економічна стратегія; стратегічне управління; стратегічний набір; ресурсна стратегія; стратегічна прогалина

Повний текст:

PDF

Посилання


Ансофф И. Новая корпоративная стратегия / И. Ансофф, Дж. Макконнел ; пер. с англ. – С.Пб. : ПитерКом,1999.

Виханский О. С. Стратегическое управление : учебник / О. С. Виханский. – [2-е изд. перераб. и доп.]. – М. :Гардарика, 1998. – 296 с.

Портер М. Конкурентная стратегия: методика анализа отраслей и конкурентов / М. Портер. – М. : Альпина Бизнес Букс, 2007.

Томпсон А. А. Стратегический менеджмент: искусство разработки и реализации стратегии : учебник для вузов / А. А. Томпсон, А. Дж. Стрикленд ; пер. с англ. – М. : Банки и биржи, ЮНИТИ, 1998. – 576 с.

Шершньова З. Є. Стратегія управління : навч. посіб. / З. Є. Шершньова, С. В. Оборська. – К. : КНЕУ, 1999. –384 с.

Экономическая стратегия фирмы / [под. ред. А. Г. Градова]. – С.Пб. : Специальная литература, 1999.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2019 Світлана Леонтіївна Демиденко

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

p-ISSN 2306-4420