DOI: https://doi.org/10.24025/2306-4420.2.39.2015.84510

Стратегічне позиціонування підприємства на засадах компетентнісного підходу

Олена Вікторівна Вартанова, Сергій Олександрович Рекіянов

Анотація


Дано визначення стратегічному позиціонуванню підприємства як процесу формування, підтримки та посилення позиції підприємства в його відносинах із конкурентами, споживачами та постачальниками з урахуванням впливу чинників внутрішнього та зовнішнього середовища. Запропоновано застосування компетентнісного підходу до стратегічного позиціонування підприємства, який ґрунтується на компетенціях підприємства як унікальних чинниках його конкурентних переваг.
Запропоновано інструментальний базис стратегічного позиціонування підприємства, що ґрунтується на компетенціях, у вигляді матриць конкурентних переваг, які формуються шляхом визначення переліку компетенцій підприємства та їх кількісного оцінювання, а також схему розрахунку індексу конкурентних переваг підприємства для побудови матриць конкурентних переваг підприємства.Ключові слова


компетенції підприємства; конкурентні переваги; матриця конкурентних переваг; стратегічне позиціонування

Повний текст:

PDF

Посилання


Рекіянов С. О. Компетенція як джерело конкурентних переваг у стратегічному управлінні підприємством / С. О. Рекіянов // Культура народов Причерноморья. – 2011. – № 218. – С. 154–156.

Верба В. А. Проблеми ідентифікації компетенцій підприємства / В. А. Верба, О. М. Гребешкова // Проблеми науки. – 2004. – № 7. – С. 23–28.

Prahalad, C. K. The core competence of the corporation / С. К. Prahalad, G. Hamel // Harvard Business Review. – 1990. – Vol. 68, № 3. – Р. 79–91.

Вартанова О. В. Стратегічна компетенція підприємства як об’єкт стратегічного управління підприємством / О. В. Вартанова // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – 2009. – № 2 (132). – С. 49–55.

Вартанова О. В. Компетенція підприємства у стратегічному управлінні підприємством: формування і розвиток : [монографія] / Олена Вікторівна Вартанова. – Луганськ : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2012. – 340 с.

Рекіянов С. О. Аналіз компетенцій у конкурентному позиціонуванні підприємства / С. О. Рекіянов, А. Ю. Ішболдіна // Управління міжнародною конкурентоспроможністю регіонів : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 10-16 жовт. 2012 р. – Симферополь : Кримський інститут бізнесу, 2012. – С. 55–60.

Tidd J. From strategic management to strategic competence: measuring technological, market and organization innovation / Joe Tidd. – 2nd ed. – London: Imperial College Press, 2006. – 437 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2019 Олена Вікторівна Вартанова, Сергій Олександрович Рекіянов

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

p-ISSN 2306-4420