DOI: https://doi.org/10.24025/2306-4420.2.39.2015.84512

Система інститутів регулювання світового фінансового ринку

Жанна Володимирівна Гарбар

Анотація


У статті з’ясовано структуру та основні завдання системи наднаціональних органів регулювання світового фінансового ринку. Обґрунтовано напрями реформування системи регулювання фінансового ринку України.

Ключові слова


фінансовий ринок; система регулювання; рівні регулювання, інститути регулю- вання, стандарти регулювання; державні регулятори; міжнародні організації

Повний текст:

PDF

Посилання


G-20 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://g20.org/

Розіт Т. В. Наднаціональні та національні органи регулювання світових фінансових ринків / Т. В. Розіт //Вісник НТУ «ХПІ». – № 67 (1040). – Х. : НТУ «ХПІ», 2013. – С. 3–10. – (Серія : Технічний прогрес і ефективність виробництва).

Financial Stability Board [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.financialstabilityboard.org/

Сиденко В. Р. Регулювання платіжного балансу країни в умовах глобальної нестабільності / В. Р. Сиденко // Економіка і прогнозування. – 2014. – № 3. – С. 7–19.

International Monetary Fund [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.imf.org/external/index.htm

European Bank for Reconstruction and Development [Електронний ресурс]. – Режим доступу : htth://www.ebrd.com/home

Basel Committee on Banking Supervision [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.bis.org/bcbs/about.htm

International Organization of Securities Commissions [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.iosco.org/

International Association of Insurance Supervision [Електронний ресурс]. – Режим доступу : iaisweb.org/

Філонюк О. Державне регулювання ринку страхових послуг із застосуванням міжнародних стандартів IAIS / О. Філонюк // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка. – 2006. – № 89. – С. 4–6. – (Серія :Економіка).

International Accounting Standard Board – IASB [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ifrs.org/About-us/IASB/Pages/Home.aspx

Financial Action Task Force on Money Laundering [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.fatf-gafi.org/


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2019 Жанна Володимирівна Гарбар

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

p-ISSN 2306-4420