DOI: https://doi.org/10.24025/2306-4420.1.34.2013.85666

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ ТА СУБ’ЄКТИ ЇЇ ФОРМУВАННЯ

Вікторія Кулик

Анотація


У статті досліджено нормативно-правове забезпечення облікової політики у розрізі її рівнів. Обґрунтовано необхідність гармонізації нормативно-правової бази, що регламентує порядок форму- вання та застосування облікової політики на вітчизняних підприємствах.

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2019 Вікторія Кулик

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

p-ISSN 2306-4420