DOI: https://doi.org/10.24025/2306-4420.3.36.2014.85684

РОЗВИТОК КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОГО ОЛІЙНО-ЖИРОВОГО ПІДКОМПЛЕКСУ АПК ЯК ВАЖЛИВОЇ СКЛАДОВОЇ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Володимир Яценко

Анотація


У статті досліджено проблеми конкурентоспроможного розвитку олійно-жирового підком- плексу АПК України. Проведено аналіз сировинної та виробничо-технічної баз олійно-жирової промис- ловості, особливу увагу приділено вивченню показників з виробництва соняшнику як основної сирови- ни галузі. Розроблено авторську методику оцінювання ефективності розвитку олійно-жирового під- комплексу із застосуванням загального (інтегрального) показника. Запропоновано створення сучас- ної державної системи підтримки підприємницької діяльності у сфері олійно-жирового підкомплек- су. Розроблено організаційно-економічний механізм регулювання розвитку і розміщення олійно- жирового підкомплексу в Україні та регіонах.

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2019 Володимир Яценко

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

p-ISSN 2306-4420