DOI: https://doi.org/10.24025/2306-4420.1.34.2013.85805

НЕКОТОРЫЕ ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ АЗЕРБАЙДЖАНА

Акиф Гамза оглы Велиев

Анотація


В статті наводиться короткий аналіз єдиного земельного фонду Азербайджану і чинників, що впливають на економічну ефективність сільськогосподарських земель. Характеризується стан ви- користання сільськогосподарських земель і шляхи підвищення їх продуктивності. На основі проведе- них досліджень розроблені пропозиції по підвищенню економічної ефективності сільськогосподарсь- ких земель.

Повний текст:

PDF PDF (Русский)

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2019 Акиф Гамза оглы Велиев

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

p-ISSN 2306-4420