DOI: https://doi.org/10.24025/2306-4420.1.37.2014.88077

Поняттєво-термінологічна база дослідження нематеріальних активіву системі підприємницької діяльності

К. Анохіна

Анотація


В роботі проаналізовані сучасні погляди світових науковців на проблему неоднозначності ви начення нематеріальних активів. Представлений критичний погляд з приводу різних думок авторів. Запропоновано авторські визначення досліджуваних категорій.

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2019 К. Анохіна

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

p-ISSN 2306-4420