Том 1, № 37 (2014)

Зміст

Статті

Розвиток теорії ефективності – об’єктивний і закономірний процес пізнання і управління суспільним виробництвом PDF
А. Турило
Стратегічні напрями адаптивного управління ресурсозбереженням у промисловості регіону PDF
O. Сурменелян
Напрями реформування вітчизняної системи ВНЗ для підвищення ефективності галузі освіти PDF
М. Авксентьєв
Логістична складова організаційно-ресурсного забезпечення підприємств машинобудівного комплексу України PDF
Ю. Гусак
Інституціональний механізм управління фінансами охорони здоров’я: аналіз повноважень та перспективи реформування
А. Мокрицька
Поняттєво-термінологічна база дослідження нематеріальних активіву системі підприємницької діяльності
К. Анохіна
Характеристика і тенденції культурного туризму в Закарпатті PDF
М. Дністрянський, О. Бергхауер, Д. Фодор
Тенденції сучасного розвитку машинобудування України PDF
Н. Шведа
Удосконалення формування цінової політики комерційного банку PDF
І. Горяна
Розвиток методичного забезпечення управління персоналом підприємств харчової промисловості PDF
В. Бєлік
Фінансові інструменти державного регулювання розвитку сільськогосподарського виробництва в сучасних умовах PDF
С. Гривківська
Теоретична концептуалізація економічної безпеки PDF
В. Шпильова, В. Білик
Порівняльна товарна і географічна структура експорту та імпорту України і держав Перської затоки PDF
Абумуфрех Мурад
Методика оцінювання рівня згладжування економіко-інституціональної й соціально-економічної асиметрії розвитку внутрішньорегіональних територій PDF
Б. Язлюк
Формування людського капіталу: результати і тенденції PDF
В. Хомяков
Визначення підходів до трактування сутності сталого розвитку PDF
O. Михайленко
Теоретичні аспекти інноваційного типу розвитку промислового комплексу регіону PDF
Л. Оболенцева, Є. Луганська
Лібералізація світової торгівлі сільськогосподарською продукцією як фактор забезпечення продовольчої безпеки PDF
Н. Стежко
Сучасні тенденції розвитку ринку юридичних послуг в Україні: регіональний аспект PDF
Ю. Попов
Моделювання структури діяльності підприємства з врахуванням стратегічних цілей його розвитку PDF
А. Опаленко