DOI: https://doi.org/10.24025/2306-4420.2.40.2015.88083

Особливості формування сучасного інституційного середовища міжнародної торгівлі послугами

Марина Миколаївна Лещенко

Анотація


Стаття присвячена дослідженню особливостей інституційного середовища міжнародної торгівлі послугами у сучасному світовому господарстві. Визначено роль сектору послуг у сучасній світовій економіці. Виокремлено сучасні фактори динамічного розвитку міжнародної торгівлі послугами. Досліджено сучасні особливості регіонального розподілу міжнародного обміну послугами, визначено лідерів серед експортерів та імпортерів послуг на міжнародному ринку. Визначено особливості предметного розподілу міжнародної торгівлі послугами, виокремлено які з секторів характеризуються найбільшою динамікою розвитку. Визначено роль регуляторних інструментів ГАТС у формуванні інституційного середовища міжнародної торгівлі послугами. Зроблено висновок про важливість регіональних торговельних домовленостей у комплексному регулюванні міжнародної торгівлі послугами. Визначено основні форми інтеграційної співпраці між країнами в рамках регіональних торговельних угод.

 


Ключові слова


послуги; міжнародна торгівля; динаміка; розвиток; ГАТС; РТУ; середовище; регулювання

Повний текст:

Без заголовку

Посилання


Заблоцька Р. О. Система інституційного регулювання світової торгівлі послугами: монографія / Р. О. Забло-цька. – К. : Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2008. – 368 с.

Усенко О. Лібералізація торгівлі послугами в рамках преференційних торгівельних угод / О. Усенко [Елект-ронний ресурс]. – Режим доступу : http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/NM/2008_10/pdf/usenko.pdf

Services, development and trade: The regulatory and institutional dimension. Trade and Development Board Trade and Development Commission Multi-year Expert Meeting on Trade, Services and Development Second session Ge-neva, 15–17April 2014, http://unctad.org/meetings/en/SessionalDocuments/c1mem4d5_en.pdf [accessed 20 No-vember, 2014]. 7

Services, development and trade: The regulatory and institutional dimension. Trade and Development Board Trade and Development Commission Multi-year Expert Meeting on Trade, Services and Development Third session Ge-neva, 11–13 May, 2015, http://unctad.org/meetings/en/SessionalDocuments/c1mem4d8_en.pdf [accessed 20 No-vember, 2014].

International Trade Statistics 2013. Trade in commercial services [Electronic resource] / WTO. http://www.wto.org/english/res_e/statis_e/its2013_e/its2013_e.pdf [accessed 20 November, 2014], с. 143.

Appendix Table 5 «Leading Exporters and Importers in world trade in commercial services, 2013. WTO and UNCTAD Secretariats, Press release, PRESS/721, Geneva, April 14, 2014, https://www.wto.org/english/

news_e/pres14_e/pr721_e.htm [accessed 20 November, 2014]

Regional trade agreements. RTA Database. World Trade Organization http://rtais.wto.org/UI/PublicMaintain

RTAHome.aspx [accessed 20 November, 2014]

Recent Trends in United States Services Trade: 2012 Annual Report (Washington, D. C.). United States, Interna-tional Trade Commission, 2012 http://www.usitc.gov/publications/332/pub4338.pdf [accessed 20 November, 2014]


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2019 Марина Миколаївна Лещенко

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

p-ISSN 2306-4420