DOI: https://doi.org/10.24025/2306-4420.1.37.2014.88112

Розвиток методичного забезпечення управління персоналом підприємств харчової промисловості

В. Бєлік

Анотація


У процесі дослідження еволюції шкіл управління і моделей організації було встановлено, що на
сучасному етапі розвитку менеджменту посилюється роль соціально-психологічних координат існування підприємств харчової промисловості. Цей факт зумовлює необхідність уведення в дію нових
джерел активізації та впорядкування поведінки людини в економічному середовищі. Подальший розвиток концепцій менеджменту необхідно орієнтувати на дослідження поведінки персоналу і розробку відповідних теоретико-методичних основ управління. У статті розроблено теоретико-методичні положення з управління поведінкою персоналу підприємств харчової промисловості через активізацію впливу факторів, що її формують.

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2019 В. Бєлік

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

p-ISSN 2306-4420