DOI: https://doi.org/10.24025/2306-4420.4.40.2015.88116

Принципи позиціонування регіональних комплексів у системі просторового розвитку

Юлія Ігорівна Головня

Анотація


Стаття присвячена особливостям позиціонування регіону в системі просторового розвитку. Проаналізовано підходи до вивчення цього питання з точки зору маркетингу, економічної теорії і соціальної та економічної географії. Сформульовано принципи позиціонування, а саме ексклюзивність, легкість сприйняття та сфокусованість. Наголошено на необхідності розробки стратегії подальшого соціально-економічного розвитку регіонів та застосуванні маркетингового інструментарію просування суб’єктів ринкових відносин шляхом розробки бренду територій, метою створення якого є не тільки формування позитивного та привабливого іміджу регіону, а й прагнення поширити цей образ у просторі для отримання максимальної користі та вигоди для його жителів.Ключові слова


позиціонування регіону; просторовий розвиток; конкурентні переваги; бренд території

Повний текст:

PDF

Посилання


Буднікевич І. Муніципальний маркетинг: теорія, методологія, практика / І. Буднікевич; ІРД НАН України. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2012. – 645 с.

Біловодська О. А. Позиціонування регіону на основі оцінки його маркетингової привабливості / О. А. Біловодська, Л. О. Сигида // Механізм управління потенціалом інноваційного розвитку промислових підприємств : [монографія] / за ред. к.е.н., доц. Ю. С. Шипуліної. – Суми : ТОВ «ДД «Папірус», 2012. – С. 359–373.

Маркетинг мест. Привлечение инвестиций, предприятий, жителей и туристов в города, коммуны, регионы и страны Европы / Кристер Асплунд, Филип Котлер, Ирвинг Рейн, Дональд Хайдер. – СПб. : Стокгольмская школа экономики в Санкт-Петербурге, 2005. – 382 с.

Брендинг міст : досвід країн Вишеградської групи для України / / [за загальною ред. О. І. Соскіна]. – К. :Вид-во «Інститут трансформації суспільства», 2011. – 80 с.

Євдокименко В. К. Трансформація системи маркетингу та брендингу країн, регіонів, міст / В. К. Євдокименко // Науковий вісник Буковинського державного фінансово-економічного університету. – 2012. – Вип. 2 (23). – С. 246–257.

Szromnik, A. Pozycjonowanie jako podstawa strategii marketingowej miast i regionów. – Samorząd Terytorialny. – 2011. – Nr 7-8.

Константиниди Х. А. Механизмы повышения конкурентоспособности региона : маркетинг территорий // Вестник Адыгейского государственного университета. – 2014. – № 3 (150). – (Серия 5 : Экономика).

Дочинець І. В. Регіональний маркетинг : сутність, цілі та завдання / І. В. Дочинець // Науковий вісник Ужго-

родського університету. – 2015. – Вип. 1 (45), т. 1. – С. 65–68. – (Серія «Економіка»).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2019 Юлія Ігорівна Головня

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

p-ISSN 2306-4420