DOI: https://doi.org/10.24025/2306-4420.4.40.2015.88118

Проблеми та перспективи розвитку інвестиційної діяльності в АПК

Лариса Михайлівна Петренко

Анотація


Стаття присвячена проблемі доцільності залучення інвестицій в АПК в сучасних умовах економіки і впливу світової кризи з урахуванням проблем інноваційно-інвестиційного процесу агропромислової сфери господарювання.
Вихід сільського господарства із глибокої кризи стає найважливішим визначальним фактором подальшого його розвитку, зумовлює реформування суспільного устрою на селі шляхом інституціональних перетворень, що було пріоритетом у початковий період аграрної реформи, але й залучення в аграрний сектор великомасштабних інвестицій. Формування сприятливого, економічно еквівалентного ринкового середовища, в якому економіка стає сприйнятливою до інвестицій, має стати найважливішим елементом стратегії державної аграрної політики на сучасному етапі.
Особливістю здійснення інвестиційної діяльності в агропромисловому комплексі є залучення державних та приватних інвестицій. Перспективним є створення інтегрованих формувань – забезпечення відносно рівних економічних умов учасникам процесу й погодженого розвитку всіх технологічних ланок вироблення кінцевого продукту.Ключові слова


інвестиційна діяльність; агропромисловий комплекс; інноваційна діяльність; інвестиційні ресурси; сільське господарство;аграрна політика

Повний текст:

PDF

Посилання


Абрамович І. В. Інвестування в аграрний сектор економіки України : проблеми та напрями їх вирішення / І. В. Абрамович // Держава та регіони. – 2007. – № 1. – С. 7–9. – (Серія : Економіка та підприємництво). Випуск 40. Частина ІV ISSN 2306-4420. Збірник наукових праць ЧДТУ.

Зельднер А. Инвестиции – условие стабильности и экономического роста в АПК / А. Зельднер // АПК : экономика, управление. – 2005. – № 12. – С. 11–16.

Поліщук Н. В. Проблеми управління інноваційною діяльністю вітчизняних підприємств [Електронний ресурс] / Н. В. Поліщук // Вісник ДДМА. – 2009. – 2 (5Е). – С. 283–287. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/ejournals/VDDMA/2009_2/article/09PNVAIA.pdf

Проняєва Л. І. Управлінський облік і інноваційно-інвестиційна діяльність в АПК / Л. І. Проняєва // Економічний аналіз : теорія й практика. – 2008. – № 19. – С. 28–36.

Ривак О. С. Інвестиційна діяльність в агропромисловому комплексі України / О. С. Ривак // Економіка АПК. – 2008. – № 1. – С. 76–84.

Рогаченко І. С. Раціональна система інвестицій – умова ефективного агропромислового виробництва /І. С. Рогаченко // Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету. –2009. – № 17.– С. 301–302.

Череп А. В. Інвестиційна діяльність в Україні: стан та шляхи її активізації / А. В. Череп, Г. І. Рурка. // Держава та регіони : науково-виробничий журнал. – 2011. – № 3.– С. 48–52. – (Серія : Економіка та підприємництво).

Чорний Р. В. До питання залучення інвестиційних ресурсів в АПК України / Р. В. Чорний // Галицький економічний вісник. – 2009. – № 2. – C. 177–180. – (Аграрні та екологічні проблеми економіки).

Щукін Б. М. Інвестування : курс лекцій. / Б. М. Щукін. – К. : МАУП, 2004. – 216 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2019 Лариса Михайлівна Петренко

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

p-ISSN 2306-4420