DOI: https://doi.org/10.24025/2306-4420.4.40.2015.88418

Сучасні зміни в теорії кластеризації: пріоритети інтелектуалізації

Олександр Володимирович Якушев

Анотація


У статті викладено теоретичні та практичні положення з питань визначення особливостей розвитку процесів кластеризації з урахуванням сучасних змін у регіональному просторі: поняття «кластер», критерії щодо урахування сучасних соціально-економічних, технологічних та адміністративних змін; чинники сучасних змін у теорії кластеризації; встановлено, що кластерні ініціативи залежать від факторів, які містять у собі властивості, що притаманні сучасним змінам навколишнього ринкового середовища в регіонах; визначено, що кластероутворення є реальним інструментом створення та посилення економіки регіонів, які повинні здійснюватися з урахуванням сучасних змін; визначено ключові пріоритети процесів інтелектуалізації руху кластероутворення.

Ключові слова


кластер; інновації; регіональна економіка; конкурентоспроможність; інтелектуалізація

Повний текст:

PDF

Посилання


Вікіпедія : вільна енциклопедія [Електронний ресурс]. – Режим доступу :http://uk.wikipedia.org/wiki

Портер М. Э. Конкуренция / М. Э. Портер. – М. : Вильямс, 2005. – С. 235.

Волковська Г. Г. Теоретичні основи кластероутворення : закордонний та вітчизняний досвід / Г. Г. Волковська, П. О. Яновський // Наукоємні технології. – 2013. – № 3. – С. 322–326.

Ленчук Е. Б. Кластерный подход в стратегии инновационного развития зарубежных стран [Электронный ресурс] / Е. Б. Ленчук, Г. А. Власкин. – Режим доступа :http://institutiones.com/strategies/1928-klasternyjpodxod-v-strategii-innovacionnogo-razvitiya-zarubezhnyx-stran.html

Інноваційні підходи до регіонального розвитку в Україні : аналіт. доп. / С. О. Біла, Я. А. Жаліло,О. В. Шевченко, В. І. Жук [та ін.]; за ред. С. О. Білої. – К. : НІСД, 2011. – 80 с.

Гречана С. І. Дослідження диспропорцій у розвитку економіки регіону [Електронний ресурс] / Гречана С. І., Харитонова О. С., Клюс І. В. – Режим доступу : http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1700

Федуловa Л. І. Організаційні механізми формування результативної регіональної інноваційної системи /Л. І. Федулова // Стратегічні пріоритети. – 2009. – № 13. – С. 157–165.

Українські кластери / Портал учасників регіональних кластерів [Електронний ресурс]. – Режим доступу :http://ucluster.org


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2019 Олександр Володимирович Якушев

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

p-ISSN 2306-4420