DOI: https://doi.org/10.24025/2306-4420.4.40.2015.88463

Сучасна парадигма територіальної організації регіонального АПК

Людмила Григорівна Чернюк, Тарас Вадимович Пепа

Анотація


Стаття присвячена обґрунтуванню та розробці сучасної парадигми системної територіальної організації регіонального АПК як концептуальної ідеї і взаємоузгодженої побудови моделі його динамічного збалансованого на конкурентній основі розвитку та всіх його суб’єктів.
Визначено передумови і фактори формування парадигми організації і розвитку АПК, атрибути та її основні положення, серед яких: досконале поєднання ринкових методів господарювання з державним регулюванням, розширення партнерських відносин у системі АПК, формування та функціонування інтегральних вертикально-горизонтальних господарських структур. Охарактеризовано основні форми і види інтеграційних вертикально-горизонтальних структур в АПК у контексті парадигми територіальної організації АПК, визначено їх властивості і роль у розвитку агропромислового виробництва, зокрема стратегічних альянсів, реалізація яких сприятиме забезпеченню підвищення
ефективності діяльності агропромислового виробництва.

Ключові слова


регіональний АПК; парадигма; територіальна організація; інтегровані вертикально-горизонтальні структури; стратегічний альянс; ефективність

Повний текст:

PDF

Посилання


Регіонально-просторові системи України : методологія і сучасна практика формування. – К. : РВПС України НАН України, Черкаси : Брама-України, 2006. – 423 с.

Регіони України : проблеми та пріоритети соціально-економічного розвитку. – К. : Знання України, 2005. – 498 с.

Соколенко С. І. Кластери в глобальній економіці / С. І. Соколенко. – К. : Логос, 2004. – 848 с.

Соціальний розвиток України : сучасні трансформації та перспективи розвитку. – Черкаси : Брама-України. 2006. – 620 с.

Соціально-економічні проблеми розвитку регіонів : методологія і практика. – Черкаси : ЧДТУ, 2006. – 315 с.

Соціально-економічні системи продуктивних сил регіонів – К. : Нічлава, 2002. – 690 с.

Коломицева О. В. Стратегія структурних змін економіки регіонів : методологія і практика / О. В. Коломицева. – Черкаси : Брама-України, 2010. – 372 с.

Регіональний АПК : проблеми та перспективи розвитку / Л. Г. Чернюк, Т. В. Пепа, Г. О. Мазур, О. В. Мазур. –

Вінниця : ПП І. Б. Балюк. – 320 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2019 Людмила Григорівна Чернюк, Тарас Вадимович Пепа

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

p-ISSN 2306-4420