Том 1, № 33 (2012)

Зміст

Статті

СУТНІСТЬ КОНКУРЕНЦІЇ ТА КОНКУРЕНТНИХ ВІДНОСИН В РЕГІОНАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ PDF
А. В. Норченко
СУТНІСТЬ КОНКУРЕНЦІЇ ТА КОНКУРЕНТНИХ ВІДНОСИН В РЕГІОНАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ PDF
А. В. Норченко
ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ В КРИЗОВИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ PDF
Віра Олексіївна Шпильова
ДОСЛІДЖЕННЯ ЧИННИКІВ ВПЛИВУ НА СТАН ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Л. В. Куделя
КОРРЕЛЯЦИЯ ТОРГОВОГО БРЭНДА С ДИНАМИКОЙ СТОИМОСТИ КОРПОРАЦИИ PDF
В. В. Кравченко
ЗОВНІШНІ ІНВЕСТИЦІЙНІ РИЗИКИ РЕГІОНУ PDF
С. М. Ткач
ІНВЕСТИЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Г. О. Вишняк
НАРОЩУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПРОМИСЛОВОСТІ ЯК ФАКТОР ЇЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ PDF
А. В. Колодійчук
МОДЕЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ РЕКРЕАЦІЙНИХ СИСТЕМ У КОНТЕКСТІ ГАРАНТУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ РЕГІОНУ PDF
А. П. Голод
ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСУВАННЯ ОБ’ЄКТІВ СФЕРИ КУЛЬТУРИ PDF
Л. Й. Ситар
ЕФЕКТИВНІСТЬ ІНВЕСТИЦІЙ В ОСНОВНИЙ КАПІТАЛ КАРПАТСЬКОГО РЕГІОНУ УКРАЇНИ PDF
О. М. Кушнірчук-Ставнича
АНАЛІЗ ІННОВАЦІЙНОЇ АКТИВНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ МАШИНОБУДУВАННЯ ХМЕЛЬНИЧЧИНИ PDF
С. А. Попель
ПРОБЛЕМИ НАГЛЯДУ ТА КОНТРОЛЮ ЗА ЯКІСТЮ АУДИТОРСЬКИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ PDF
Ю. М. Крот, Н. О. Мичак
ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ ВИТРАТ ДІЯЛЬНОСТІ PDF
Я. П. Пастернак, А. А. Трубнікова
ПІДВИЩЕННЯ РОЛІ ДЕРЖАВИ У МОТИВАЦІЇ ПРАЦІВНИКІВ ДО ЕФЕКТИВНОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО ПОТЕНЦІАЛУ PDF
В. І. Гунько
ПЕРСПЕКТИВЫ И СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РЫБНОЙ ОТРАСЛИ В СИСТЕМЕ НАЦИОНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА УКРАИНЫ PDF
О. В. Демчук
ІННОВАЦІЙНА СТРАТЕГІЯ ВЕКТОРУ ПРОСТОРОВОЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ ЯК ГАРАНТУВАННЯ БЕЗПЕКИ ТА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ РЕГІОНУ В ПЕРІОД КРИЗОВИХ ЯВИЩ PDF
Б. О. Язлюк
ЕНЕРГОНЕЗАЛЕЖНІСТЬ ЯК ОДНЕ З ГОЛОВНИХ ЗАВДАНЬ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ PDF
Б. Д. Титаренко
ЕМПІРИЧНИЙ АНАЛІЗ ДОСЛІДЖЕНЬ ОСОБЛИВОСТЕЙ ОРГАНІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ У ВНЗ ПРИВАТНОЇ ФОРМИ ВЛАСНОСТІ PDF
П. Я. Пригунов, К. В. Карпова
ОСНОВНІ ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ НАДАННЯ ПОСЛУГ ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ МІСТА ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА PDF
Л. Т. Шевчук, І. В. Мельничук
СОЦІОЛОГІЧНІ ОБСТЕЖЕННЯ МІСТ: АКТУАЛЬНІСТЬ ЗДІЙСНЕННЯ, ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ PDF
М. І. Пітюлич, М. М. Дуран
ЗАКОРДОННИЙ ДОСВІД РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА РЕГІОНУ PDF
Н. Ф. Чечетова, І. П. Піхтар
РОЛЬ УПРАВЛІННЯ ЗАГРОЗАМИ ТА РИЗИКАМИ В СИСТЕМІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ PDF
І. П. Мігус, О. С. Гордієнко
СТВОРЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА З ПОЗИЦІЙ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ PDF
І. П. Мігус, С. А. Черненко
РЕГИОНАЛЬНЫЕ И ОТРАСЛЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ИНТЕНСИФИКАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА PDF
К. В. Павлов
РОЛЬ І МІСЦЕ ПІДПРИЄМСТВ, ФІРМ (КОМПАНІЙ) ТА ЇХ КЛАСТЕРІВ В СУЧАСНІЙ ЕКОНОМІЦІ PDF
В. І. Хомяков