Том 2, № 36-2 (2014)

Зміст

Статті

Формування методики оцінювання виробничого потенціалу машинобудівних підприємств PDF
Олена Коломицева, Наталія Васюк
Організаційна культура підприємства в системі управління змінами PDF
Олена Семененко
Оптимізація виробничої програми підприємств галузі птахівництва PDF
Тетяна Власенко
Особливості та напрями державного регулювання діяльності підприємств готельного та ресторанного бізнесу в Україні PDF
Тетяна Керанчук
Екзогенно обумовлені види витрат на створення туристичного продукту в умовах економічної інтеграції PDF
Олег Височан
Методичні підходи до оцінювання інвестиційної привабливості підприємств готельно-ресторанного бізнесу PDF
Тетяна Басюк
Бухгалтерська служба органів місцевого самоврядування: вимоги, особливості створення та функціонування PDF
Світлана Сисюк, Ірина Бенько
СТАН ТА ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ ЗА СПЛАТОЮ ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК В УКРАЇНІ PDF
Ганна Даценко, Ірина Левченко
КЛАСИФІКАЦІЯ ВИТРАТ НА ІННОВАЦІЙНУ ДІЯЛЬНІСТЬ В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ: ВІТЧИЗНЯНИЙ ТА ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД PDF
Світлана Сирцева
ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ І КОНТРОЛЮ АДМІНІСТРАТИВНИХ ВИТРАТ: ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ І НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ PDF
Юлія Чебан
ОБЛІК НАДХОДЖЕННЯ ФІНАНСОВИХ ІНВЕСТИЦІЙ ЗА МІЖНАРОДНИМИ СТАНДАРТАМИ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ PDF
Ярослав Ізмайлов
ПРИЧИННО-НАСЛІДКОВИЙ МЕХАНІЗМ КРЕДИТУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Алла Фатенок-Ткачук, Марина Харчук
СОЦІАЛЬНИЙ АУДИТ ЯК ВАЖЛИВА СКЛАДОВА ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ДЕРЖАВИ PDF
Оксана Сотула, Наталія Юсіф
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ МОДЕЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ НА ОСНОВІ ІМІТАЦІЙНОГО ПІДХОДУ PDF
Іван Клопов, Дмитро Олександров
СТАН АМОРТИЗАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ PDF
В. Уманськ, О. Кузьменко
НОВИЙ СЦЕНАРІЙ ФІНАНСОВОГО АНАЛІЗУ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ДЛЯ АНАЛІТИЧНОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ «AUDIT EXPERT» PDF
Віктор Волинець, Наталія Гордополова, Володимир Гордополов
ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТОДІВ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЯМИ В КОРПОРАЦІЇ PDF
Юлія Клюс
РИНКОВІ ПОТРЕБИ ТА ДИНАМІКА СПОЖИВАННЯ М’ЯСО-МОЛОЧНИХ ПРОДУКТІВ НА РЕГІОНАЛЬНИХ РИНКАХ УКРАЇНИ ТА СВІТУ PDF
Оксана Тополевська
ПЕРЕВАГИ ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВАМИ ГРОМАДСЬКОГО ХАРЧУВАННЯ PDF
Оксана Гривківська, Фарзам Даніалі
СТАТИСТИЧЕСКОЕ ИЗМЕРЕНИЕ РАЗВИТИЯ НАНОЭКОНОМИКИ PDF
Константин Павлов