Том 2, № 22 (2009)

Зміст

Статті

Внутрішній контроль на підприємствах України: проблеми розвитку та шляхи їх вирішення PDF
В. М. Яценко, Н. О. Пронь
Концепція облікової оцінки інвестиційної нерухомості PDF
М. П. Войнаренко, Л. В. Скоробогата
Методичні аспекти узагальненої оцінки економічної ефективності використання ресурсного потенціалу сільськогосподарських підприємств PDF
О. Ю. Єрмаков, М. І. Кареба
Аналіз інноваційної активності промислових підприємств України PDF
О. В. Яценко
Комплексна система управління клієнтською базою банку PDF
Т. А. Васильєва, В. В. Федірко
Особливості організації бухгалтерського та податкового обліку експортних операцій PDF
А. В. Гриліцька, Н. О. Якименко
Страхові компанії в управлінні ризиком природних катастроф PDF
Л. О. Проценко, В. М. Пасенко
Роль муніципальних облігацій на ринку місцевих запозичень PDF
І. І. Рекуненко, О. В. Котляревський
Комплексний підхід до управління інноваційним потенціалом банку PDF
С. В. Лєонов, Я. М. Кривич
Нормативне забезпечення облікового процесу в площині інформатизації менеджменту підприємств PDF
С. А. Кузнецова
Типологізація підприємств у залежності від їх фінансового стану та стадії життєвого циклу PDF
А. Б. Коренева
Міжнародний досвід регулювання перестрахових операцій PDF
Н. В. Ткаченко
Система продажів – фактор управління вартістю страховика PDF
Н. Г. Нагайчук, В. М. Пасенко
Еволюційний розвиток бухгалтерського управлінського обліку: історичний аспект PDF
О. А. Мошковська
Регулювання процесу емісії та розміщення єврооблігацій PDF
О. В. Криворучко
Світова фінансова криза і її вплив на фондовий ринок України PDF
А. М. Шевченко
Технологія «ланцюг цінностей» і бухгалтерський облік з метою стратегічного управління промисловим підприємством PDF
А. В. Шайкан
Інформаційне забезпечення управління процентним ризиком банку PDF
О. М. Пожар
Теоретичні засади управління фінансовими ресурсами в авіакосмічній галузі PDF
М. А. Ричка
Методологічні основи стратегічного аналізу конкурентоздатності підприємства PDF
О. М. Паламарчук
Заробітна плата в організації системи матеріального стимулювання PDF
О. В. Кравченко
Дослідження процесів інвестиційного розвитку банківської системи України в умовах економічної кризи PDF
С. О. Чирков
Людський потенціал: сутність та складові PDF
Л. В. Рудич
Документальне оформлення операцій з виробництва хлібобулочної продукції з застосуванням нормативного методу PDF
О. Г. Андрієнко
Уточнення поняття ліквідності суб'єкта економіки в ринкових умовах підприємницького господарювання PDF
Л. А. Лахтіонова
Аналіз зовнішнього середовища підприємства: характерні риси та перспективи проведення PDF
В. Г. лопатовський
Ризики, їх природа, класифікація і способи виміру на ринку цінних паперів PDF
Н. Ф. Чечетова
Механізм урахування впливу ризиків на оцінку фінансових інструментів за допомогою бета-коефіцієнта PDF
К. М. Д’яконов,, Д. В. Олексіч
Оптимізація управління процесами забезпечення економічної безпеки регіону PDF
Т. М. Качала
Найважливіші передумови децентралізації економіки: регіональний аспект PDF
М. В. Щурик
Кон'юнктура регіонального ринку молока і молокопродуктів PDF
М. М. Одінцов, Т. М. Одінцова, О. М. Одінцов
Теоретичні основи впливу глобалізації на соціально-економічний розвиток країни PDF
В. І. Дармограй, О. А. Курченко
Вплив глобалізації на соціальний розвиток регіонів України та напрями підвищення його ефективності PDF
О. І. Гонта
Вплив зовнішнього середовища на процес економічного розвитку громади PDF
Р. В. Жиленко, Н. В. Ільченко
Економічний зміст структурних зрушень та їх вплив на стабільність розвитку економіки PDF
О. В. Коломицева
Дослідження маркування продукції на предмет генетично модифікованих організмів на ринку м. Черкаси PDF
Т. О. Мельник, Т. В. Свистун
Технологія оцінки результативності діяльності підприємства PDF
О. І. Олексюк
Людський потенціал: сутність та складові PDF
Л. В. Рудич
Світовий та регіональні ринки напоїв PDF
Д. В. Власов
Загальний стан машинобудівної галузі Хмельницької області PDF
Н. Л. Любченко
Інноваційні напрямки розвитку економіки регіону PDF
Н. М. Польова
Вдосконалення механізму ціноутворення сільськогосподарської продукції на товарних біржах. Регіональний аспект PDF
В. С. Чубань
Система економічних показників визначення результативності бюджетних програм місцевого рівня PDF
О. М. Сукач
Сучасний стан рослинництва Черкаської області та перспективи його розвитку PDF
Д. В. Глінкіна
Сутність, генезис і еволюція поняття „інформація” PDF
Н. С. Завізєна
Закордонний і вітчизняний досвід активізації інвестиційної діяльності населення PDF
В. О. Кулеша
Дослідження впливу макроекономічних факторів на динаміку цінових трендів житлового сегменту ринку нерухомості PDF
В. С. Рейкін
Інтеграція ринку цінних паперів і ринку землі PDF
М. О. Скічко
Функціональні особливості оподаткування в Україні: фіскальний аспект
І. М. Слинько
Методика оцінки вартості нерухомості в регіоні PDF
Н. М. Спаських
Механізм ефективного управління власністю в регіоні PDF
О. Ю. Спаських
Еволюція теорій управління і мотивації персоналу як загальносвітовий процес PDF
Н. О. Стещенко
Житлово-комунальне господарство в системі регіональної економіки PDF
Я. А. Суха
Теоретичні підходи до визначення сутності економічної безпеки суб’єктів господарської діяльності PDF
Ю. В. Ткаченко
Визначення продовольчої безпеки як генеральної мети аграрної політики PDF
Л. М. Арестова
Кластери як один з інтегрованих формувань в АПК PDF
С. В. Коляденко