№ 64 (2022)

Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки, Випуск 64. Рекомендовано до друку рішенням Вченої ради ЧДТУ, протокол №14 від 18.04.2022 р. 

Опубліковано: 2022-04-20

Статті