Том 1, № 39 (2015)

Зміст

Статті

Університети в Україні: коли «злиття» не веде до оптимізації
Сергій Порєв
Особливості формування інвестиційної стратегії розвитку економіки України
Оксана Руденко
Концепції недержавного забезпечення економічної безпеки малого підприємництва в Україні
Генадій Гончаров, М.О. Джаман
Міжнародний туризм як чинник економічного зростання країн, що розвиваються XML
Марія Відякіна
Рефлексивна модель управління підвищенням ефективності використання трудового потенціалу регіону
Вікторія Кондратьєва
Структурні елементи системи управління собівартістю продукції
Марина Юдіна
Туристично-інформаційний центр як інвестиційно-інноваційний сегмент просування туристичних послуг
Світлана Беляєва, Людмила Фрей
Кластерний аналіз регіональних особливостей у споживанні населенням продуктів
Олена Піскунова, Ольга Осипова
Розвиток ринку інтелектуальної продукції як необхідна умова функціонування сучасної моделі інноваційного процесу
Ірина Березюк-Рибак
Тheoretical generalization of approaches to the definition of the nature of service: marketing and logistics aspect Без заголовку
Kostyantyn Tan’kov, Olena Starynets
Новітні можливості адаптації світового досвіду кластеризації Без заголовку
Інна Журба
Системи управління в закладах ресторанного господарства
Лілія Івашина, Вікторія Гнатюк
Методологія моделювання загальної економічної рівноваги: детерміністський підхід
Іван Загоруйко
Промисловий інжиніринг як інструмент створення конкурентоспроможного виробництва XML
Світлана Хамініч, Наталія Мищак
Концепція ресурсного менеджменту в загальній стратегії маркетингу вітчизняних підприємств XML
Ольга Кононова, Ірина Марченко
Напрями удосконалення людського потенціалу модернізації економіки регіону
Михайло Гедз
Інфраструктурний потенціал розвитку сільських територій Без заголовку
Лариса Чепурда
Проблеми довгострокового кредитування та шляхи їх вирішення
Людмила Момот, Юрій Скопич
Підвищення конкурентоспроможності підприємств ресторанного господарства за рахунок упровадження інноваційної діяльності XML
Антоніна Яхтер
Особливості управління репутаційними ризиками XML
Оксана Донець, Лідія Васильченко