Том 1, № 39 (2015)

Зміст

Статті

Університети в Україні: коли «злиття» не веде до оптимізації PDF
Сергій Порєв 5-12
Особливості формування інвестиційної стратегії розвитку економіки України PDF
Оксана Руденко 18-24
Концепції недержавного забезпечення економічної безпеки малого підприємництва в Україні PDF
Геннадій Олександрович Гончаров, Михайло Олексійович Джаман 110-116
Міжнародний туризм як чинник економічного зростання країн, що розвиваються XML
Марія Відякіна 46-55
Рефлексивна модель управління підвищенням ефективності використання трудового потенціалу регіону
Вікторія Кондратьєва 12-18
Структурні елементи системи управління собівартістю продукції
Марина Юдіна 36-46
Туристично-інформаційний центр як інвестиційно-інноваційний сегмент просування туристичних послуг
Світлана Беляєва, Людмила Фрей 55-65
Кластерний аналіз регіональних особливостей у споживанні населенням продуктів
Олена Піскунова, Ольга Осипова 24-36
Розвиток ринку інтелектуальної продукції як необхідна умова функціонування сучасної моделі інноваційного процесу
Ірина Березюк-Рибак 65-72
Тheoretical generalization of approaches to the definition of the nature of service: marketing and logistics aspect Без заголовку
Kostyantyn Tan’kov, Olena Starynets 72-79
Новітні можливості адаптації світового досвіду кластеризації Без заголовку
Інна Журба 79-85
Системи управління в закладах ресторанного господарства
Лілія Івашина, Вікторія Гнатюк 85-90
Методологія моделювання загальної економічної рівноваги: детерміністський підхід
Іван Загоруйко 90-98
Промисловий інжиніринг як інструмент створення конкурентоспроможного виробництва XML
Світлана Хамініч, Наталія Мищак 98-104
Концепція ресурсного менеджменту в загальній стратегії маркетингу вітчизняних підприємств XML
Ольга Кононова, Ірина Марченко
Напрями удосконалення людського потенціалу модернізації економіки регіону
Михайло Гедз 116-121
Інфраструктурний потенціал розвитку сільських територій Без заголовку
Лариса Чепурда 121-127
Проблеми довгострокового кредитування та шляхи їх вирішення
Людмила Момот, Юрій Скопич 127-132
Підвищення конкурентоспроможності підприємств ресторанного господарства за рахунок упровадження інноваційної діяльності PDF
Антоніна Яхтер 132-138
Особливості управління репутаційними ризиками PDF
Оксана Донець, Лідія Васильченко 138-146