№ 68 (2023)

Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки, Випуск 68. Рекомендовано до друку рішенням Вченої ради ЧДТУ, протокол №11 від 17.04.2023 р. 

Опубліковано: 2023-04-20

Весь випуск

Статті