Том 2, № 44 (2017)

Зміст

Статті

The direction of innovations theory development in the knowledge system of the national economy and regional management PDF
Kateryna Andriivna Andreeva
Фінансові відносини у соціальній сфері PDF
Ірина Миколаївна Пріхно
Якісний рівень життя сільського населення як запорука сталого соціально-економічного розвитку регіонів PDF
Зоя Вікторівна Гончарова
Методичні положення формування параметрів відтворення якості основного капіталу в машинобудуванні PDF
Надія Анатоліївна Єфіменко
Міжрегіональний економічний простір у в умовах економічних трансформацій PDF
Олександр Володимирович Черевко, Наталія Валентинівна Прямухіна
Удосконалення організаційно-економічного механізму функціонування овочевої галузі як фактор економічної безпеки національної економіки PDF
Наталія Олександрівна Андрусяк
Аудит нефінансової звітності: проблеми та напрями вдосконалення PDF
Світлана Яківна Король
Фінансовий потенціал агропромислових підприємств у контексті реалізації державної фінансової політики PDF
Мар'яна Іванівна Виклюк
Раціональність колекціонування професійної освіти PDF
Олег Адольфович Кратт
Тенденції та перспективи розвитку українсько-канадських торговельно-економічних взаємовідносин PDF
Ігор Євгенович Журба
Перспективи розвитку страхового ринку PDF
Інна Вікторівна Гончарук
Роль інфраструктури у забезпеченні економічного зростання регіонів України PDF
Тетяна Вікторівна Гончарук
Практика адміністрування тарифів на національних і регіональних ринках електроенергії за кордоном PDF
Петро Васильович Гудзь