№ 59 (2020)

Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки, Випуск 59. Рекомендовано до друку рішенням Вченої ради ЧДТУ, протокол №5 від 21.12.2020 р. 
Опубліковано: 2020-12-31

Статті