№ 59 (2020)

Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки, Випуск 59. Рекомендовано до друку рішенням Вченої ради ЧДТУ, протокол №5 від 21.12.2020 р. 

Зміст

Статті

ВИКЛИКИ МЕНЕДЖМЕНТУ ОБМІНУ ЗНАННЯМИ ДЛЯ ВЧЕНИХ УНІВЕРСИТЕТУ У ПІДПРИЄМНИЦЬКІЙ ЕКОСИСТЕМІ PDF
Sergiy Porev, Olena Kolomytseva 5-16
РОЗВИТОК ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ДЕТЕРМІНАНТА ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ СУСПІЛЬСТВА PDF
Ruslan Mann, Dmytro Lyashov 17-25
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ ПІДПРИЄМСТВА СФЕРИ ПОСЛУГ В ЕКОНОМІЦІ ЗНАНЬ PDF
Olena Vartanova, Maxim Redchyts, Ivan Brusko 26-31
КОРПОРАТИВНА КУЛЬТУРА ЯК ЕЛЕМЕНТ СИСТЕМИ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ МАШИНОБУДІВНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ PDF
Mykhailo Vedernikov, Lesia Volianska-Savchuk, Oksana Chernushkina, Maria Zelena, Natalia Bazaliyska 32-44
ОСНОВНІ ФОРМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО МІЖНАРОДНОГО БІЗНЕСУ ТА КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЇ СТАРТАПІВ PDF
Maxim Polyakov 45-51
СТРАТЕГІЧНИЙ HR-МЕНЕДЖМЕНТ В УМОВАХ РОЗВИТКУ СУЧАСНОГО ПІДПРИЄМСТВА PDF
Mykhailo Vedernikov, Oksana Chernushkina, Lesia Volianska-Savchuk, Maria Zelena, Natalia Bazaliyska 52-64
ТЕОРЕТИЧНЕ ПІДГРУНТЯ ДЛЯ РЕФОРМУВАННЯ ГРОШОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ PDF
Volodymyr Zakharchenko 65-76
АУДИТ МАРКЕТИНГОВИХ РИЗИКІВ ЗАСОБАМИ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ PDF
Olena Kolomytseva, Tetiana Burtseva, Lidiya Vasilchenko, Tetiana Palonna 77-84
ТЕНДЕНЦІЇ НАГРОМАДЖЕННЯ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ В УКРАЇНІ ЗА ПЕРІОД НЕЗАЛЕЖНОСТІ PDF
Oksana Zakharova 85-97
АНАЛІЗ ПІДХОДІВ ДО ОЦІНЮВАННЯ ЯКІСНОГО СКЛАДУ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Valentyna Gavrylenko, Yana Gavrylenko 98-108
МЕХАНІЗМ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ РОЗВИНЕНИХ КРАЇН СВІТУ ТА ПІДҐРУНТЯ ДЛЯ ЙОГО СТВОРЕННЯ В УКРАЇНІ PDF
Inna Barbanova 109-117
КРИЗОВІ КОМУНІКАЦІЇ ПІД ЧАС ПАНДЕМІЇ COVID-19 PDF
Olena Skoruk 118-123
РОЗГЛЯД, АНАЛІЗ ТА РОЗВИНЕННЯ ДЕЯКИХ ІСНУЮЧИХ ПІДХОДІВ ДО КІЛЬКІСНОЇ ОЦІНКИ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ-ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ АКТИВІВ PDF PDF
Yuriy Pikalov 124-134
ОЦІНЮВАННЯ СТУПЕНЯ ОРІЄНТАЦІЇ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ НА СМАРТ-СПЕЦІАЛІЗАЦІЮ ТА ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК PDF
Iryna Honcharenko, Mykola Slynko 135-145