№ 65 (2022)

Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки, Випуск 65. Рекомендовано до друку рішенням Вченої ради ЧДТУ, протокол №16 від 20.06.2022 р. 

Опубліковано: 2022-06-22

Статті