№ 48 (2018)

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF PDF PDF

Зміст

Статті

ПОНЯТІЙНО-КАТЕГОРІАЛЬНИЙ АПАРАТ ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНУ PDF
Руслан Володимирович Манн, Катерина Дмитрівна Плигач 5-14
FEATURES OF BUSINESS NEGOTIATIONS IN COMMERCIAL COMPANIES PDF
Olena Kolomytseva, Maciej Borski, Angelina Karakai 14-21
ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ РЕФОРМИ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ: ПРОМІЖНІ РЕЗУЛЬТАТИ PDF
Юлія Володимирівна Ткаченко, Яніна Олександрівна Ковальчук 21-30
ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК СТРУКТУРНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ФОРМУВАННЯ І РЕАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІЧНИХ ІНТЕРЕСІВ PDF
Вікторія Леонідівна Смєсова 30-37
ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ВТОРИННОЇ ПЕРЕРОБКИ ВІДХОДІВ ВИРОБНИЦТВ НА ПРИКЛАДІ УТИЛІЗАЦІЇ АЗОТОВМІСНИХ СТОКІВ АГРЕГАТУ СИНТЕЗУ КАРБАМІДУ PDF
Іванна Михайлівна Демчук, Геннадій Степанович Столяренко 37-45
КОНЦЕПЦІЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ ЕКОСИСТЕМ І РЕАЛІЇ УКРАЇНСЬКИХ УНІВЕРСИТЕТІВ PDF
Сергій Миколайович Порев 45-53
РОЛЬ РЕГІОНАЛЬНИХ ОСВІТНІХ СИСТЕМ У РЕГУЛЮВАННІ СТРУКТУРНИХ ДИСПРОПОРЦІЙ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ PDF
Андрій Васильович Шевчук 53-61
МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО КОМПЛЕКСНОГО МОДЕЛЮВАННЯ РЕГІОНАЛЬНИХ ІНТЕГРОВАНИХ СТРУКТУР PDF
Костянтин Миколайович Таньков, Ольга Володимирівна Степчук, Андрій Вікторович Грон 61-68
РЕЗУЛЬТАТИ МОНІТОРИНГУ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ СТОСОВНО СОЦІАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ: ПРОЕКТНИЙ ПІДХІД PDF
Інна Володимирівна Заблодська, Валентина Олександрівна Касьянова, Ірина Михайлівна Літвінова 68-74
ЗАЛЕЖНІСТЬ УСПІХУ РОЗРОБКИ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІД ЯКОСТІ КОМАНДНОЇ РОБОТИ PDF
Тетяна Анатоліївна Пальонна, Денис Коваленко, Сергій Миколайович Пепчук 74-83
СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК ОБОРОННО-ПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ ІЗРАЇЛЮ ЯК ПРОВІДНОГО ФАКТОРА ІЗРАЇЛЬСЬКОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ PDF
Роберт Фрідріхович Пустовійт 83-91
ПЕРЕДУМОВИ ЗРОСТАННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ В УКРАЇНІ PDF
Леся Омелянівна Петкова, Дарія Юріївна Марущак 91-98
УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВИМИ ВІДНОСИНАМИ ЯК ЗАПОРУКА ПРИБУТКОВОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ТА ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ PDF
Олена Іванівна Кір’ян 98-107
ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ СОЦІАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ СУСПІЛЬСТВА ЧЕРЕЗ ЗНИЖЕННЯ ПОКАЗНИКА БЕЗРОБІТТЯ: РЕГІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ PDF
Наталія Василівна Дудченко, Оксана Іванівна Снитюк 107-116
EVENT-МАРКЕТИНГ В ПРОГРАМАХ ПРОСУВАННЯ ПРИВАБЛИВОСТІ ІНДУСТРІЇ ГОСТИННОСТІ РЕГІОНУ PDF
Ірина Михайлівна Буднікевич, Ірина Іванівна Гавриш, Інга Анатоліївна Крупенна 116-124
СУТНІСТЬ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ РЕГІОНУ PDF
Інна Олександрівна Журба 124-131