№ 61 (2021)

Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки, Випуск 61. Рекомендовано до друку рішенням Вченої ради ЧДТУ, протокол №13 від 22.06.2021 р. 

Опубліковано: 2021-06-28

Статті