№ 66 (2022)

Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки, Випуск 66. Рекомендовано до друку рішенням Вченої ради ЧДТУ, протокол №5 від 17.10.2022 р. 

Опубліковано: 2022-10-20

Весь випуск

Статті