Том 2, № 38 (2014)

Зміст

Статті

РОЗВИТОК ІННОВАЦІЙНОЇ ТЕОРІЇ ТА ФАКТОР ІННОВАЦІЙ В ЕКОНОМІЧНОМУ ВІДТВОРЕННІ PDF
Дмитро Паламарчук
МІСЦЕ ТА РОЛЬ КРАЇН СОЮЗУ АРАБСЬКОГО МАГРИБУ В СУЧАСНІЙ СИСТЕМІ МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН PDF
Ігор Журба
ОРГАНІЗАЦІЯ ПОДАТКОВОГО КОНТРОЛЮ В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ PDF
Оксана Кравченко
ОСОБЛИВОСТІ САМОУСВІДОМЛЕННЯ ВЛАСНОГО УПРАВЛІНСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ СТУДЕНТАМИ ЕКОНОМІЧНОГО ТА ТЕХНІЧНОГО НАПРЯМУ ПІДГОТОВКИ
Наталія Старовойтенко, Людмила Білик, Інгрід Чемерис
КОМПЛЕКСНЕ ОЦІНЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ PDF
Геннадій Гончаров
ЕКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ІНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГУ PDF
Тетяна Пальонна
СТРУКТУРА ФІНАНСОВОГО МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ФОРМУВАННЯМ ТА ВИКОРИСТАННЯМ КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА PDF
Аль-Хакім Амар Шлебат
Перспективи розвитку електронних грошей і платіжнх систем PDF
Ірина Горяна
СВІТОВИЙ ДОСВІД ПРОЦЕСІВ КЛАСТЕРИЗАЦІЇ
Інна Журба
МЕЦЕНАТСТВО (БЛАГОДІЙНИЦТВО) ЯК ФОРМА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНТРОЛЮ ЗА ЗБЕРЕЖЕННЯМ ТА ОХОРОНОЮ КУЛЬТУРНИХ ЦІННОСТЕЙ PDF
Олеся Коваленко
СКЛАДОВІ УПРАВЛІННЯ СТРАТЕГІЄЮ РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІЙ PDF
Наталія Прямухіна
БАЗОВІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ПРОДОВОЛЬЧОГО КОМПЛЕКСУ РЕГІОНУ PDF
Людмила Чернюк, Т. Пепа
КЛЮЧОВІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ ПЕРСОНАЛУ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ PDF
Ірина Швець
СТВОРЕННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНО-ВИРОБНИЧОЇ СТРУКТУРИ РЕГІОНУ У ФОРМІ КЛАСТЕРУ ДИВЕРСИФІКОВАНОГО ТИПУ «ВУГІЛЛЯ-ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЯ» PDF
О. Корсакова
СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТУРИСТИЧНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ ВІДПОВІДНО ДО ТЕОРІЇ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ PDF
А. Кравцова
АНАЛІТИЧНІ ЗАХОДИ ПРИ ФОРМУВАННІ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ РОЗДРІБНИХ ТОРГОВЕЛЬНИХ МЕРЕЖ PDF
Яніна Барибіна
РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ В РОЗВИНУТИХ КРАЇНАХ СВІТУ: ДОСВІД ДЛЯ УКРАЇНИ PDF
Марія Лизун, Ігор Ліщинський
МЕТОДИ МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ В РОЗВ’ЯЗАННІ ЗАВДАНЬ ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ PDF
Галина Ус
ІНТЕГРОВАНІ НАУКОВО-ВИРОБНИЧІ ОБ’ЄДНАННЯ ЯК ОСНОВА РОЗВИТКУ НАУКОЄМНИХ ВИРОБНИЦТВ PDF
Микола Кошевий
ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНОМ З ВИКОРИСТАННЯМ ІНСТРУМЕНТІВ ЕКОЛОГІЧНОГО МАРКЕТИНГУ PDF
Олена Коломицева