№ 57 (2020)

Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки, Випуск 57. Рекомендовано до друку рішенням Вченої ради ЧДТУ, протокол №14 від 22.06.2020 р. 
Опубліковано: 2020-07-01

Весь випуск

Статті