№ 53 (2019)

Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки, Випуск 53. Рекомендовано до друку рішенням Вченої ради ЧДТУ, протокол №11 від 27.06.2019 р.

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск Зміст/Content Title

Зміст

Статті

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ РЕГІОНУ У КОНТЕКСТІ ЗАГРОЗ, ПОВ'ЯЗАНИХ З ІНТЕНСИФІКАЦІЄЮ ПРОЦЕСІВ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ ТА РОЗВИТКОМ ІТ-СФЕРИ PDF
Ірина Богданівна Шевчук, Олена Віталіївна Коломицева 5-13
ФОРМУВАННЯ РИНКОВОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЗЕМЕЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ PDF
Валерій Михайлович Бондаренко, Людмила Михайлівна Бондаренко, Катерина Юріївна Соколюк 14-22
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ І БЕЗПЕЧНІСТЮ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ РЕГІОНАЛЬНОГО АГРОПРОМИСЛОВОГО КЛАСТЕРУ PDF
Наталія Вікторівна Ільченко, Світлана Василівна Кошеленко, Олег Михайлович Одінцов 23-35
БРЕНДИНГ ЯК СУЧАСНА МАРКЕТИНГОВА ТЕХНОЛОГІЯ PDF
Олена Вікторівна Вартанова, Інна Віталіївна Король 36-42
РОЛЬ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В ІННОВАЦІЙНОМУ РОЗВИТКУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ PDF
Анатолій Володимирович Решетняк 43-50
РОЛЬ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ГОСПОДАРСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Микола Юрійович Слинько 50-57
СУЧАСНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГІЧНОЮ СКЛАДОВОЮ ПОТЕНЦІАЛУ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ МАШИНОБУДІВНОГО КОМПЛЕКСУ PDF
Вікторія В’ячеславівна Ровенська, Г. Є. Залятова 58-67
СОЦІАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТІЙКОСТІ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВ РЕКРЕАЦІЙНОГО КОМПЛЕКСУ PDF
Тетяна Валеріївна Безугла 68-74
ІНСТРУМЕНТИ ФІСКАЛЬНОГО СТИМУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗВО УКРАЇНИ PDF
Сергій Володимирович Гонта 75-81
МЕТОДИКА ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ТРАНСКОРДОННИМИ ВОДНИМИ РЕСУРСАМИ PDF
Віктор Андрійович Яков’юк 82-88
УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ІННОВАЦІЙНОГО ПРОЕКТУ PDF
Ірина Романівна Березюк-Рибак, Наталія Вікторівна Ільченко 89-96
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО АНАЛІЗУ ПРОЦЕСІВ ТІНІЗАЦІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЕКОНОМІКИ PDF
Володимир Іванович Захарченко 97-107