№ 53 (2019)

Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки, Випуск 53. Рекомендовано до друку рішенням Вченої ради ЧДТУ, протокол №11 від 27.06.2019 р.
Опубліковано: 2019-07-04

Весь випуск

Статті