№ 63 (2021)

Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки, Випуск 63. Рекомендовано до друку рішенням Вченої ради ЧДТУ, протокол №8 від 20.12.2021 р. 

Опубліковано: 2021-12-28

Статті