Том 2, № 45 (2017)

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск Без заголовку ()

Зміст

Статті

ECONOMIC VALIDATION OF EFFICIENT MODEL FOR FINANCING OF CURRENT CAPITAL AT UKRAINIAN INDUSTRIAL ENTERPRISES PDF (English)
Ruslan Mann
DEVELOPMENT OF ENTREPRENEURSHIP IN THE ECONOMY OF UKRAINE: MOTIVATORS AND DEMOTIVATORS OF ENTREPRENEURS' ACTIVITY PDF
Oxana Zakharova, Larisa Prodanova, Olexiy Kotliarevsky
АНТИКРИЗОВЕ УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ PDF
Вікторія Вікторівна Білик
ОЦІНКА ЯКОСТІ ЖИТТЯ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ: АДАПТАЦІЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ДОСВІДУ PDF
Леся Омелянівна Петкова, Наталія Олександрівна Паламарчук
СУЧАСНИЙ СТАН ІННОВАЦІЙНОЇ АКТИВНОСТІ В УКРАЇНІ PDF
Вікторія Геннадіївна Маргасова, Євгеній Сергійович Бобришев
ФОРМУВАННЯ МЕТОДИКИ ОЦІНЮВАННЯ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНАЛЬНОГО ТУРИСТИЧНОГО КОМПЛЕКСУ PDF
Максим Васильович Тонкошкур
ГАРМОНІЗАЦІЯ СИСТЕМИ ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДЛЯ АГРАРНОГО СЕКТОРУ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ЛОКАЛІЗАЦІЇ КРИЗОВИХ ВИКЛИКІВ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО СІЛЬСЬКОГО РОЗВИТКУ PDF
Сергій Валерійович Петруха
ВДОСКОНАЛЕННЯ МАТЕРІАЛЬНИХ СТИМУЛІВ ПОКРАЩЕННЯ ЛОЯЛЬНОСТІ ПЕРСОНАЛУ З ПОЗИЦІЙ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ PDF
Ірина Вікторівна Горячківська
ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО МАРКЕТИНГУ ЯК ЗАСОБУ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Ірина Володимирівна Ганжала, Тетяна Анатоліївна Пальонна, Тетяна Іванівна Бурцева
ІСЛАМСЬКІ ІНСТРУМЕНТИ КРЕДИТУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ У СИСТЕМІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ PDF
Володимир Володимирович Токар
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПЛОДОВО-ЯГІДНОГО ПІДКОМПЛЕКСУ PDF
Світлана Петрівна Шуткевич
Вдосконалення системи управління водними ресурсами PDF
Валерій Михайлович Бондаренко
ВОДНІ РЕСУРСИ У ФОРМУВАННІ РЕГІОНАЛЬНИХ ГОСПОДАРСЬКИХ КОМПЛЕКСІВ (НА ПРИКЛАДІ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ) PDF
Олександра Дмитрівна Хомик
ЗАСАДИ РЕАЛІЗАЦІЇ ГЛОБАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА В РАМКАХ ПРОЕКТУ ЄС/ПРООН «МІСЦЕВИЙ РОЗВИТОК, ОРІЄНТОВАНИЙ НА ГРОМАДУ» В ЧЕРКАСЬКІЙ ОБЛАСТІ PDF
Юлія Володимирівна Ткаченко
РОЗРОБКА ІНВЕСТИЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ В КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Олена Віталіївна Коломицева, Наталія Віталіївна Андрушкевич
РОЗРОБКА МЕХАНІЗМУ ЗМІЦНЕННЯ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ ШЛЯХОМ ФІНАНСОВОЇ ПІДТРИМКИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Олексій Володимирович Яковенко
ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА РЕКРЕАЦІЙНО-ТУРИСТИЧНИХ РЕСУРСІВ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ В НОВИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ PDF
Ігор Євгенович Журба, Сергій Анатолійович Матюх
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД ПІДТРИМКИ МАЛОГО БІЗНЕСУ З ПОЗИЦІЇ ГАРМОНІЗАЦІЇ СУЧАСНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ІНТЕРЕСІВ PDF
Олена Олександрівна Плаксюк
ОСНОВНІ ЗАСАДИ КАПІТАЛІЗАЦІЇ СФЕРИ МІЖНАРОДНОГО ТУРИЗМУ КРАЇНАХ З РІЗНИМ РІВНЕМ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ PDF
Поліна Олександрівна Подлепіна