№ 54 (2019)

Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки, Випуск 54. Рекомендовано до друку рішенням Вченої ради ЧДТУ, протокол №3 від 16.09.2019 р.
Опубліковано: 2019-09-19

Статті