№ 54 (2019)

Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки, Випуск 54. Рекомендовано до друку рішенням Вченої ради ЧДТУ, протокол №3 від 16.09.2019 р.

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск Title Instructions for authors Content

Зміст

Статті

ПЕРЕВАГИ ІНТЕГРАЦІЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ В УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ PDF (English)
Olena Ihorivna Bielova, Safar Hisham, J. E. Elbaruni 5-9
ПРЕДИКТОРИ ЗВІЛЬНЕННЯ ПЕРСОНАЛУ В СИСТЕМІ ЗАБЕПЕЧЕННЯ ЙОГО СТІЙКОГО РОЗВИТКУ PDF
Олена Вікторівна Вартанова 10-16
ВПЛИВ МІЖНАРОДНОГО ТУРИЗМУ НА СУЧАСНІ ПРІОРИТЕТИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ КРАЇН, ЩО РОЗВИВАЮТЬСЯ PDF
Поліна Олександрівна Подлепіна 17-24
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ІНФРАСТРУКТУРИ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ЯК ПІДҐРУНТЯ ПРОЦЕСУ РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ PDF
Юрій Андрійович Діканов 25-34
АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ФІНАНСОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ PDF (English)
Nataliia Dudchenko 35-41
МОНІТОРИНГ ПОКАЗНИКІВ РЕГІОНАЛЬНОГО ТУРИСТИЧНОГО РИНКУ ТА ОЦІНКА ТУРИСТИЧНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ РЕГІОНУ PDF
Ірина Іванівнa Гавриш, Інга Анатоліївна Крупенна 42-51
МАРКЕТИНГОВИЙ ПІДХІД ДО ПОБУДОВИ МЕРЕЖЕВИХ МОДЕЛЕЙ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РИНКУ ЗНАНЬ PDF
Ірина Михайлівна Буднікевич, Надія Романюк 52-59
МЕТОД УПРАВЛІННЯ МОЖЛИВОСТЯМИ ТА ЗАГРОЗАМИ В ПРОЕКТАХ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ PDF
Oлена Борисівна Данченко, Олена Віталіївна Коломицева, Оксана Русланівна Денчик, Конрад Януш Круль 60-65
ТРИСЕКТОРНА МОДЕЛЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ PDF
Олена Віталіївна Коломицева, Алла Миколаївна Опаленко 66-77
МАРКЕТИНГОВИЙ ЗМІСТ МІСЦЕВОЇ ПОДІЇ ЯК ОБ’ЄКТА ФОРМУВАННЯ ТУРИСТИЧНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ТЕРИТОРІЇ ЗА ДОПОМОГИ ІНСТРУМЕНТІВ СИСТЕМИ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ PDF
Вардан Альбертович Вардеванян 78-85
ОСОБЛИВОСТІ ПОЗИЦІОНУВАННЯ ПРОДУКЦІЇ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Олег Олександрович Григор, Олександр Анатолійович Сергієнко, Юлія Олегівна Суботіна 86-93
ВИКОРИСТАННЯ МАРКЕТИНГОВИХ ПІДХОДІВ У СФЕРІ РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ УКРАЇНИ PDF
Ірина Генадіївна Черданцева, Андрій Ярославович Клипач 94-101
ОСОБЛИВОСТІ РЕГІОНАЛЬНОГО РИНКУ НЕРУХОМОСТІ ТА ТРАНСФОРМАЦІЯ ЙОГО ФУНКЦІЙ PDF
Наталія Георгіївна Тафій 102-110